Központi középiskolai írásbeli felvételi vizsga 2024-01-20

írásbeli felvételi 2024

Tájékoztató!

Gimnáziumunk 9. évfolyamra történő beiskolázáshoz központi írásbeli vizsgát szervez, mely országosan egy adott időpontban kerül megrendezésre (2024. január 20. 10 óra). A központi írásbeli vizsgát szervező iskola minden hozzá forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni, ezért a felvételizők erről külön postai értesítést nem kapnak.   

 A vizsgázók beosztása letölthető innen, illetve megtekinthető az írásbeli vizsga napján az aulai hirdetőn. A vizsga 2 X 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünet lesz. 

  A központi írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök 
A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

Magyar nyelv 
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

Matematika 
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. 

  Az írásbeli felvételivel kapcsolatban, - kérelem alapján, melyhez csatolandó a szakértői vélemény - a törvényi előírásoknak megfelelő kedvezményeket az érintettek a részükre kiküldött határozatoknak megfelelően érvényesíthetik. 

Amit feltétlenül hozzatok magatokkal:
Személyazonosításra alkalmas igazolvány (diákigazolvány vagy személyi igazolvány), toll, körző, vonalzó (semmiféle segédeszköz pl. számológép nem használható). 

 

A központi írásbeli felvételi vizsga rendje és időbeosztása: 

9,30-ig                        Gyülekező az aulában.
9,30-tól                       Tájékoztató az aulában a felvételiző diákoknak és szüleiknek.
9,40-ig                        Mindenki elfoglalja helyét a tantermekben.
9,40-10-ig                   Adminisztrációs ügyek. 
(szükséges iratok: személyi igazolvány, vagy diákigazolvány)
10-10,45-ig                 Magyar írásbeli felvételi
10,45-11-ig                 Szünet
11-től 11,45-ig            Matematika írásbeli felvételi 

 

Pótló írásbeli vizsga: 

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni és erről igazolást hoznak. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát. 

Pótfelvételi időpontja: 2024. január 30. (kedd) 14 óra. 

  A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási- értékelési útmutatói 2024. január 20-én 13.00 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők. 

Jó felkészülést és eredményes felvételi vizsgát kívánunk!

  

A központi írásbeli felvételi vizsga
kiértékelt feladatsorainak megtekintése és az értékelő lap átvétele 


Ideje: 2024. január 26. (péntek) 8:00-16:00

Helye: Medgyessy Ferenc Gimnázium, MSZG és T., Tornaterem (Debrecen, Holló László sétány 6.) 

  • Az értékelőlapot csak a dolgozat írója, illetve gondviselője veheti át személyazonosság ellenőrzése után.
  • Megbízott személyek csak írásos meghatalmazással, személyazonosság ellenőrzése után vehetik át az értékelőlapot.
  • Digitális fényképezőgép használata engedélyezett.
  • Az át nem vett értékelőlapokat a tanuló címére postázzuk 2024. február 01-jén.

  

Fellebbezés:
2024. január 29. (hétfő) 16 óráig 


A megtekintést követően a vizsgázó és szülője a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésre írásban észrevételt tehet az iskola titkárságán átvehető formanyomtatványon. 

Kapcsolódó dokumentumok