Érettségi utáni szakképzés - FELVÉTELI

ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉS – FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Jelentkezési lapok leadási határideje: 2024. április 7.

A felvételi menete:

 • 2024. április 9. A jelentkezők e-mailben megkapják az otthon elkészítendő feladat leírását.
 • 2024. április 25. Szóbeli felvételi 

A jelentkezéseket iskolánk e-mail címére várjuk: mfg@medgyessy-debr.edu.hu

A jelentkezési lap letölthető a bejegyzés alján, amihez csatolni kell az érettségi bizonyítvány és az esetlegesen már megszerzett szakképesítések másolatát. Akinek folyamatban van az érettségi bizonyítvány megszerzése, az érettségi vizsga után pótlólagosan csatolhatja.

Választható szakképzések:

Szakképesítés megnevezése

Szakképesítés száma

Képző- és iparművészeti munkatárs (művészeti grafikus)

4 0213 01

Képző- és iparművészeti munkatárs (festő)

4 0213 01

Képző- és iparművészeti munkatárs (mozgókép- és animációkészítő)

4 0213 01

Táncos II. (színházi táncos)

4 0215 09

FIGYELEM! A jelentkezési lapon több szak is megjelölhető! Több szakra való jelentkezés esetén a szóbeli meghallgatások egymást követően történnek.


KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI SZAKKÉPESÍTÉSEK:

Gyakorlati vizsga: Az előre kiadott feladatok elkészítése és portfólió összeállítása. 

Szóbeli meghallgatás: Minden jelentkezőnek minimum 10, maximum 20 darab önállóan készített saját munkákból álló portfóliót kell magával hoznia a feladatkiírásban megfogalmazottak szerint, valamint az otthoni feladatokat (tónusos tanulmányrajz, kollázs, szakmaspecifikus feladat).

TÁNCOS SZAKKÉPESÍTÉS:

Gyakorlati és szóbeli vizsga:  egy rövid mű (etűd) önálló előadása saját (hozott) zenére. Ezután még külön táncos feladat is lesz az adott műfajon belül, valamint szakmai szóbeli elbeszélgetés a vizsga része.
A felvételnél szempont a fizikai, alkati alkalmasság is. A felvételire hozzanak magukkal táncra alkalmas próbaöltözetet és lábbelit! 


SZAKKÉPZÉSI ISMERTETŐ

Képző- és iparművészeti munkatárs (festő)

A festő olyan vizuális, művészeti alapképzettséggel, rajzi, festészeti ismeretekkel rendelkező szakember, aki a festészet különböző területein (táblakép, festészeti feladatok) esztétikai, szakmai feladatokat lát el.

 A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • alkalmazni a kor követelményeinek megfelelő technikai eljárásokat 
 • ismerni a korszerű szakmai szemléleti elvárásokat 
 • széleskörű szakmai, művészi, művészettörténeti tudása alapján tervezési és gyakorlati feladatok megoldására önálló vállalkozóként is, továbbá tanulmányai folytatására művészeti főiskolákon, egyetemeken 

 Képző- és iparművészeti munkatárs (művészeti grafikus)

A grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv- és lapkiadóknál vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. Munkája során vezetőtervező mellett a grafikai tervezési folyamatban különböző szakirányú tevékenységeket és kisebb önálló tervezési munkát végez.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • információ- és anyaggyűjtést végezni, terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni
 • komplex tervezőgrafikai munkálatokban részt venni, mint szakértő munkavállaló: emblémák, szimbólumok, piktogramok, különböző kiadványok, hirdetések, plakátok grafikai terve, cégarculatok, termékarculatok, reklámkampányok, csomagolástervezési feladatok, illusztrációk, szakillusztrációk, infografikai munkák, online és mozgóképes megjelenések grafikai tervezésének munkafázisaiban részt venni 
 • munkája során professzionális grafikai programokat és eszközöket kezelni, kép- és szövegszerkesztési munkát végezni, hasznosítani manuális rajzi és illusztrációs tudását, a végfelhasználás szerint nyomdai és technológiai előkészítést végezni, prezentálni, archiválni, kapcsolatot tartani a megrendelővel, előkészíteni és leadni a kész grafikai munkát

Képző- és iparművészeti munkatárs (mozgókép- és animáció készítő)

A mozgóképkészítő szakember, a mozgófilm, videó-film, rajzfilm, számítógépes animáció területén, szakszerűen tudja kezelni és alkalmazni az ezekhez kapcsolódó, digitális kép és hangkezelő programokat, valamint az ide kapcsolódó fotó, film, TV videó, világítás és hangtechnikai berendezéseket.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • az animációs stúdiók különféle területein: beállítási-rajz készítő, képes forgatókönyv (storyboard) rajzoló, sík és plasztikus figuratervező, mozdulatterv rajzoló, háttérfestő és számítógépes munkatársi feladatokat ellátására
 • TV és filmstúdiókban segédoperatőri, világítástechnikai, hangtechnikai és számítógépes grafikus asszisztensi feladatokat ellátására
 • az animációs-film készítő a síkművészet és az időben lejátszódó művészeti ágak területén (film-TV) az előzetesen megbeszélt követelmények és elgondolások rögzítésének alapján feladatok elvégzésére
 • önálló vállalkozóként képes saját munkájának megtervezésére és szervezésére

Szakmai vizsgáinak befejeztével a szakág különféle területein, felsőfokon folytathatja tanulmányait

Táncos II. (színházi táncos)

A táncos olyan egyetemes műveltséggel, magas fokú mozgáskultúrával, tánctechnikai tudással és előadói képességgel rendelkező szakember, aki igényesen valósít meg, ad elő színpadi szóló, vagy kartáncosi feladatokat. A táncos tevékenységét a klasszikus balett, a kortárs- modern tánc, a néptánc, a színpadi tánc területén fejti ki és gyakorolja. Balett társulatoknál, modern és néptánc együtteseknél, táncszínházi társulatoknál, valamint színházaknál végezheti művészeti tevékenységét. A táncos feladatát a munkaadó szakmai vezetőjének irányításával végzi, és/vagy vállalt feladatait a megbízó elvárásai szerint önálló tevékenység keretein belül látja el.

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

 • próbarendet értelmezni
 • fizikálisan és mentálisan felkészülni a gyakorlatokra, próbákra és előadásokra
 • gyakorlaton részt venni
 • próbán részt venni
 • új darabot betanulni
 • régi darabot felújítani
 • markírozni (lejáró próbán részt venni)
 • színpadot bejárni
 • főpróbán részt venni
 • előadásban részt venni
 • vendégszereplésen, tájelőadáson, turnén részt venni
 • mindenütt és mindenkor ugyanolyan intenzitással táncolni

Kapcsolódó dokumentumok