Egyéni jelentkezés a 2023/2024. tanév középfokú felvételi eljárásában. (Határidő 2024. február 21.)

Tájékoztató!

A tájékoztató teljes szövege megtalálható az Oktatási Hivatal honlapján az alábbi linken:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/egyeni_jelentkezes_menete_2024

Egyéni jelentkezés a 2023/2024. tanév középfokú felvételi eljárásában

A középfokú felvételi eljárásban a felvételi lapok (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) kitöltését főszabályként a jelentkező általános iskolája végzi. Bizonyos esetekben azonban (ld. alább) a jelentkezést egyéni jelentkezés formájában lehet/kell benyújtani.

A felvételi lapok egyéni kitöltése az alábbiak szerint kezdeményezhető.

 • a) A felvételi lapok kitöltését a jelentkező, illetve a szülő önállóan is kezdeményezheti, ha a jelentkező:
 • aa) a középiskola kilencedik évfolyamánál alacsonyabb évfolyamára (tehát 6, vagy 8 évfolyamos gimnáziumba) jelentkezik
 • ab) általános iskolája többcélú intézmény (általános iskolai mellett középfokú iskolai alapfeladatot is ellát), és a jelentkező a felvételi eljárás során nem kizárólag a saját intézményébe kíván jelentkezést benyújtani.
 • b) A felvételi lapok kitöltését a jelentkezőnek, illetve a szülőnek önállóan kell kezdeményeznie, ha a jelentkezőnek jelenleg magyarországi általános iskolával nincs tanulói jogviszonya, azaz:
  • ba) a jelentkező jelenleg külföldi intézménnyel áll tanulói jogviszonyban, vagy
  • bb) a jelentkező jelenleg egy magyarországi középfokú iskolával áll tanulói jogviszonyban.

Az egyéni jelentkezés során a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek a

KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program - egyéni jelentkezők számára

létrehozott felületén kell előállítani. Az egyéni jelentkezők számára létrehozott program használata regisztrációhoz kötött.

I. Regisztráció Ügyfélkapu használatával

 1. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a középfokú felvételi eljárás számos ponton a szülő felelős döntését igényli, ezért a regisztráció csak 18. életévét betöltött személy Ügyfélkapu-hozzáférésével végezhető el. A regisztrációt a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program - egyéni jelentkezők számára felület bejelentkezési oldalán is megtalálható Útmutató a regisztrációhoz linken megadott utasításoknak megfelelően kell elvégezni.
 2. Ügyfélkapus használat esetén a felvételi dokumentumok továbbítása kizárólag a programfelületen történik, a tanulói adatlap és a jelentkezési lap(ok) kinyomtatására, illetve postai úton történő továbbítására nincs szükség. A dokumentumokat legkésőbb 2024. február 21-én éjfélig kell a programfelületen keresztül továbbítani.

 

II. Regisztráció Ügyfélkapu használata nélkül

 

 1. A program használatához szükséges jogosultságot a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program - egyéni jelentkezők számára felület bejelentkezési oldalán is megtalálható Útmutató a regisztrációhoz linken megadott utasításoknak megfelelően kell elvégezni.
 2. Ügyfélkapu nélküli használat esetén az adatok véglegesítését követően a programban előállított felvételi lapokat (a tanulói adatlapot és a jelentkezési lapo(ka)t) ki kell nyomtatni.

A dokumentumokat alá kell írni, majd legkésőbb 2024. február 21-én − a postai nyitvatartás figyelembevételével − postára kell adni (célszerűen könyvelt postai küldeményként):

A jelentkezési lapo(ka)t a középfokú iskolá(k)ba a jelentkezési lapon megjelölt cím(ek)re. Az egyes középfokú intézmények felvételi tájékoztatójukban hozzák nyilvánosságra a jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek listáját is. A jelentkezési lapok mellékleteként csatolni kell minden olyan dokumentumot, vagy dokumentum másolatot, amely szükséges az iskola felvételi eljárása során a jelentkezés elbírálásához.

A tanulói adatlapot a hivatal győri feldolgozó központjába Oktatási Hivatal 9001 Győr, Pf. 694.

Kérjük, hogy a dokumentumok egy-egy példányát nyomtatva, vagy pdf formátumban mentve, illetve a postai küldemény feladóvevényét őrizzék meg a felvételi eljárás végéig.

Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmüket, hogy a programot kizárólag egyfajta – ügyfélkapus (I.) VAGY ügyfélkapu nélküli (II.) – regisztrációval használják, a különböző regisztrációs felületek párhuzamos használata akadályozza a felvételi kérelmek feldolgozásának folyamatát.

Javasoljuk, hogy a fentieket alaposan mérlegelve döntsenek arról, hogy a felvételi dokumentumok előállítására és továbbítására milyen megoldást választanak.

A programba belépve a felső menüsorban látható Segítség gombra kattintva töltsék le, és tanulmányozzák át a program felhasználói útmutatóját.

Fontos, hogy minden tanulót csak egyszer rögzítsenek a KIFIR rendszerben, és egy tanulói adatlapon rögzítsék az összes megjelölni kívánt tanulmányi területet. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy amennyiben egy tanulót többször is rögzítenek a KIFIR rendszerben, az akadályozza a tanuló adatainak és jelentkezéseinek feldolgozását.

Oktatási azonosítóval nem rendelkező tanulók számára nem szükséges külön oktatási azonosító számot igényelni, mert a program automatikusan biztosítja a középfokú felvételi eljárásban használható azonosító számot a kitöltés során a felhasználói útmutatóban leírtak szerint.

 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy egyéni jelentkezőként kizárólag az vehet részt a középfokú felvételi eljárásban, aki a felvételi lapokat − legkésőbb 2024. február 21-én – az I., illetve II. pontokban meghatározottak szerint továbbítja.

 

Kézzel kitöltött felvételi lapok feldolgozására nincs lehetőség, ezért NE HASZNÁLJÁK az interneten különböző honlapokon megtalálható felvételi lap nyomtatványokat, illetve az általános iskolák 8. évfolyamos tanulói számára készült (az általános iskola és a szülők közötti egyeztetést szolgáló) általános iskolai adatbegyűjtő lapokat.

Figyelem!
A középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani,
a két jelentkezés nem „váltja ki", vagy „helyettesíti" egymást.

 

A felvételi lapok aláírására vonatkozóan részletes tájékoztató található a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról útvonalon elérhető cikkben.

A középfokú beiskolázással kapcsolatban – a külföldi és a külföldről hazatérő jelentkezőket érintő – leggyakrabban előforduló kérdéseket és válaszokat a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/Tájékoztató a külföldi jelentkezőknek című cikkben érhetik el.

A különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók szüleinek már a jelentkezéseket megelőzően meg kell kezdeniük a tájékozódást a tanulók felvételi eljárásban való részvételének speciális feltételeire vonatkozóan. Ehhez részletes segítséget találnak a Különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban linken letölthető dokumentumban.

A középfokú felvételi eljárás feladatainak időrendi áttekintése a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/A beiskolázással kapcsolatos feladatok, határidők a 2023/2024. tanévben, és a feladatok időrendi áttekintése útvonalon elérhető cikkből tölthető le.

A középfokú felvételi eljárásra vonatkozó jogszabályok, közlemények szintén a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás menüpontban, a Jogszabályok, közlemények linkre kattintva érhetők el.