Tájékoztató! Beiratkozás Tankerületi Központ fenntartásában működő középfokú intézménybe - >>>Tovább

Beküldő: FeketeJ, 3 június, 2024
Beiratkozás

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A középfokú iskolába történő beiratkozáshoz kapcsolódó főbb időpontok és feladatok az alábbiakban kerülnek összefoglalásra. A részletes tájékoztató megtekinthető ezen a helyen: Felhasználói útmutató - Beiratkozás Tankerületi Központ fenntartásában működő középfokú intézménybe (1).pdf 

A szülőknek/törvényes képviselőknek 2024. június 19. és 2024. június 26. közötti időszakban lesz lehetősége arra, hogy a gyermekeik adatait előzetesen, online módon beküldjék a középfokú iskolákba az e-Ügyintézésen keresztül a „Beiratkozás középfokú intézménybe" (BKI) folyamat segítségével.

A tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet alapján a középfokú iskolákba történő beiratkozás ideje (személyes részvétel): 2024. június 26-28. (szerda-péntek). 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 45/A. §-a leírja, hogy a középfokú iskolába történő beiratkozáskor be kell mutatni a személyazonosító igazolványt, valamint az általános iskolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványt. A rendeletben meghatározott feladat csak személyes megjelenéssel teljesíthető, ezért a középfokú iskolába történő beiratkozáskor az iskolában a személyes megjelenés kötelező. Iskolánkban a beiratkozás 2024. június 27-én 08-16 óráig lesz.

 Az Nkt. 72. § (1a) bekezdésében foglaltak alapján:
„A szülő kötelezettsége, hogy a nevelési-oktatási intézménnyel óvodai vagy tanulói jogviszonyban álló, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, fokozott kockázatú allergiás betegséggel diagnosztizált gyermeke fokozott figyelmet igénylő egészségi állapotáról és a megteendő sürgősségi intézkedésekről
a) a beiratkozással egyidejűleg, vagy
b) a diagnózis ismertté válását követően haladéktalanul tájékoztassa a nevelési-oktatási intézményt, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy az életmentő gyógyszert a gyermek, tanuló mindig tartsa magánál."
Ezért azon tanulók esetében, akik érintettek a jogszabály szerint, kérjük a  a szülői nyilatkozatokat!

A beiratkozással kapcsolatos információ, segítségnyújtás: tel:06-52-413-326; 06-30-309-4483; 06-30-464-7618

Tisztelettel: 

Fekete József

Főigazgató