Belépés a KRÉTA digitális naplóba

kreta_enaplo.png

kreata_ugyintezes.png

Keresés diákjaink között

Eseménynaptár

Virtuális túra

virtualis_tura.jpg
Járja körbe iskolánkat virtuális túránk segítségével!

Virtuális túra start


Legfrissebb galéria

     Galéria megtekintése    |     További galériák

Videó galéria

Bemutatófilm megtekintése

Facebook

Szakképzés 2014/2015

Kedves Felvételizők!

A művészeti képzés érettségire épülő szakjaira való jelentkezésre 2014. február 15-től folyamatosan van lehetőség. Jelentkezési lap letölthető az iskolai honlapról és igényelhető az iskola művészeti és szakképzési titkárságán (108-as szoba; tel: +36-52/413-326/18; +36-30/464-7625)

A jelentkezési laphoz csatolni kell az érettségi bizonyítvány és az esetlegesen már megszerzett szakképesítések másolatát, akinek folyamatban van az érettségi bizonyítvány megszerzése, az érettségi vizsga után pótlólagosan csatolhatja.

Minden szakon a jelentkezés felső korhatára: 21 év (22 év, ha 7 évesen kezdte az iskolát).

Választható szakképzések:

OKJ szám Szak megnevezése Előfeltétel Képzés ideje (év)
54 211 03
Festő
érettségi és egészségügyi
alkalmasság
2 év/ nappali
54 211 04
Grafikus
érettségi és egészségügyi
alkalmasság
2 év/ nappali
54 211 05
Kerámiaműves
érettségi és egészségügyi
alkalmasság
2 év/ nappali
54 212 09
Táncos (színházi táncos) érettségi és egészségügyi
alkalmasság
2 év/ nappali
55 211 04
Díszlettervező érettségi és egészségügyi
alkalmasság + színháztechnikus,
szcenikus szak
1 év/ nappali
54 213 03
Mozgókép és animáció készítő
érettségi és egészségügyi
alkalmasság
2 év/ nappali


Szakképzési ismertetők

Festő

A festő olyan vizuális, művészeti alapképzettséggel, rajzi, festészeti ismeretekkel rendelkező szakember, aki a festészet különböző területein (táblakép, festészeti feladatok) esztétikai, szakmai feladatokat lát el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • alkalmazni a kor követelményeinek megfelelő technikai eljárásokat
 • ismerni a korszerű szakmai szemléleti elvárásokat
 • széleskörű szakmai, művészi, művészettörténeti tudása alapján tervezési és gyakorlati feladatok megoldására önálló vállalkozóként is, továbbá tanulmányai folytatására művészeti főiskolákon, egyetemeken

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció
Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és Iparművészet
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, művésztelepek formájában is.

Grafikus

A grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv- és lapkiadóknál vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. Munkája során vezetőtervező mellett a grafikai tervezési folyamatban különböző szakirányú tevékenységeket és kisebb önálló tervezési munkát végez.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • információ- és anyaggyűjtést végezni, terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni
 • komplex tervezőgrafikai munkálatokban részt venni, mint szakértő munkavállaló: emblémák, szimbólumok, piktogramok, különböző kiadványok, hirdetések, plakátok grafikai terve, cégarculatok, termékarculatok, reklámkampányok, csomagolástervezési feladatok, illusztrációk, szakillusztrációk, infografikai munkák, online és mozgóképes megjelenések grafikai tervezésének munkafázisaiban részt venni
 • munkája során professzionális grafikai programokat és eszközöket kezelni, kép- és szövegszerkesztési munkát végezni, hasznosítani manuális rajzi és illusztrációs tudását, a végfelhasználás szerint nyomdai és technológiai előkészítést végezni, prezentálni, archiválni, kapcsolatot tartani a megrendelővel, előkészíteni és leadni a kész grafikai munkát

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció
Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és Iparművészet
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, művésztelepek formájában is.

Mozgókép és animáció készítő

Ágazati besorolás száma és megnevezése: VI. Hang-, film és színháztechnika
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Elméleti képzési idő aránya: 60%
Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, művésztelepek formájában is.
A mozgóképkészítő szakember, a mozgófilm, videó-film, rajzfilm, számítógépes animáció területén, szakszerűen tudja kezelni és alkalmazni az ezekhez kapcsolódó, digitális kép és hangkezelő programokat, valamint az ide kapcsolódó fotó, film, TV videó, világítás és hangtechnikai berendezéseket.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • az animációs stúdiók különféle területein: beállítási-rajz készítő, képes forgatókönyv (storyboard) rajzoló, sík és plasztikus figuratervező, mozdulatterv rajzoló, háttérfestő és számítógépes munkatársi feladatokat ellátására
 • TV és filmstúdiókban segédoperatőri, világítástechnikai, hangtechnikai és számítógépes grafikus asszisztensi feladatokat ellátására
 • az animációs-film készítő a síkművészet és az időben lejátszódó művészeti ágak területén (film-TV) az előzetesen megbeszélt követelmények és elgondolások rögzítésének alapján feladatok elvégzésére
 • önálló vállalkozóként képes saját munkájának megtervezésére és szervezésére

Szakmai vizsgáinak befejeztével a szakág különféle területein, felsőfokon folytathatja tanulmányait.

Kerámiaműves

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció
Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és iparművészet
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, művésztelepek formájában is.
A kerámiaműves alkotócsoportban, kisebb üzemekben, porcelángyárakban vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. A kerámiaműves olyan, fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel, technikai tudással rendelkező szakember, aki szakmai igényességgel valósítja meg a kerámia-porcelángyártás különböző területein adódó feladatait.
Vezető tervezővel együttműködve vagy önállóan elkészíti a kerámia-porcelán tárgy terveit, majd a kívánt szinten különféle alapanyagokból kivitelezi a tárgyakat. Ismeri és használja a korszerű technológiákat a gyári-, a kézműves és autonóm kerámia-porcelán területén, és figyelembe veszi azok szemléleti-szakmai elvárásait.
Munkája során, a feladattól függően információ- és anyaggyűjtést végez, terveket, vázlatokat, valamint marketing tervet és költség kalkulációt készít. Szakértelme és a megbízás szerint munkavállalóként edényeket, épületkerámiát vagy szaniterárut készít, ellátja a gyártás teljes- vagy részfeladatait. A kerámiaműves feladatok ellátása során anyag- és gyártáselőkészítést végez, prezentál, archivál, kapcsolatot tart a megrendelővel és a szakmai partnereivel.
Felsőfokú tanulmányait a különböző művészeti egyetemeken vagy a műszaki egyetem tárgytervező szakán folytathatja.


A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • együttműködni a kerámia-porcelángyártás különböző területein dolgozó munkatársaival, tervezőkkel
 • megrendelések alapján vagy önálló elképzelések szerint egyedi és kis szériában gyártott kerámia-porcelán tárgyakat készíteni
 • alkalmazni a kerámia-porcelántörténet és a kortárs kerámia művészet területén szerzett ismereteit szakmai munkájában
 • anyag- és technológiai ismereteit kreatív módon felhasználni a tárgyformálás területén
 • azonosítani a porcelán-kerámiamasszákat, mázakat, szükség szerint alakítani azok tulajdonságait
 • alkalmazni a kerámia-porcelán tárgyformálás és sokszorosítás alapműveleteit
 • szakszerűen használni a mázakat, máz alatti és máz feletti kerámia festékeket és alapanyagaikat
 • hagyományos és számítógépes módszerekkel rajzokat, terveket készíteni
 • a tárgyformáláshoz szükséges vázlatterveket, formatanulmányokat készíteni
 • elkészíteni kerámia-porcelán tárgyak metszeti, pontos méretezésű műhelyrajzait
 • kerámia-porcelán tárgyak előállításához különböző rendeltetésű gipszformákat készíteni
 • a nyersszárítás folyamatát megtervezni, felügyelni
 • a mázazási műveletek különböző módjait alkalmazni
 • berakni és működtetni az égető kemencéket, szakszerűen alkalmazni az égetési segédeszközöket
 • a gyakorlati munka végzéséhez szükséges kézi és gépi szerszámokat, berendezéseket a technológiai előírások figyelembevételével szakszerűen és az egészség- és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használni

 

Díszlettervező

Szakmai előképzettség: 54 521 07 Színháztechnikus, szcenikus
Előírt gyakorlat: –
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek  
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 90 óra

A díszlettervező asszisztens olyan sokoldalú ismeretekkel rendelkező kreatív szakember, aki munkájával részt vesz színházi produkció létrehozásában, illetve a filmkészítés területén. Tervezőművész irányításával részt vesz a díszlettervezési- és kivitelezési munkák minden fázisában. Részfeladatokat önállóan is meg tud oldani, a kivitelezési munkák irányítását el tudja végezni. Olyan műveltséggel, szakmai művészettörténeti, bútor- és tárgytörténeti, dráma- színház- és filmtörténeti tudással és technikai ismeretekkel rendelkezik, amelyek képessé teszik tanulmányai folytatására a művészeti főiskolákon, egyetemeken


A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • a tervek alapján, a díszlettervező útmutatásával önállóan elkészíteni a műszaki rajzokat és a maketteket
 • együttműködni a díszlettervezővel a díszletek kivitelezésének munkálataiban
 • a tervek pontos ismeretében irányítani a kivitelezés részmunkálatait
 • besegíteni a kivitelező műhelyekben végzett munkafolyamatokba
 • a díszlettervezővel, a kivitelező műhelyek vezetőivel, vagy önállóan elvégezni az alapanyagok, munkaeszközök, bútorok, kellékek beszerzését
 • kreatív és szakmai felkészültségével részt venni a díszletállító próbán és a világosítópróbán
 • besegíteni a bedíszletezés munkafolyamatába
 • a díszlettervezővel, a kellékessel vagy önállóan beszerezni, illetve elkészíteni a speciális kellékeket, fogyókellékeket
 • a díszlettervezővel vagy önállóan elvégezni esetleges változtatásokat, javításokat a díszletelemeken, bútorokon, kellékeken

Táncos (színházi táncos)

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció
Ágazati besorolás száma és megnevezése: -
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Elméleti képzési idő aránya: 15%
Gyakorlati képzési idő aránya: 85%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, versenyek, kiállítások, művésztelepek formájában is

A táncos olyan egyetemes műveltséggel, magas fokú mozgáskultúrával, tánctechnikai tudással és előadói képességgel rendelkező szakember, aki igényesen valósít meg, ad elő színpadi szóló, vagy kartáncosi feladatokat. A táncos tevékenységét a klasszikus balett, a kortárs- modern tánc, a néptánc, a színpadi tánc területén fejti ki és gyakorolja. Balett társulatoknál, modern és néptánc együtteseknél, táncszínházi társulatoknál, valamint színházaknál végezheti művészeti tevékenységét. A táncos feladatát a munkaadó szakmai vezetőjének irányításával végzi, és/vagy vállalt feladatait a megbízó elvárásai szerint önálló tevékenység keretein belül látja el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • próbarendet értelmezni
 • fizikálisan és mentálisan felkészülni a gyakorlatokra, próbákra és előadásokra
 • gyakorlaton részt venni
 • próbán részt venni
 • új darabot betanulni
 • régi darabot felújítani
 • markírozni (lejáró próbán részt venni)
 • színpadot bejárni
 • főpróbán részt venni
 • előadásban részt venni
 • vendégszereplésen, tájelőadáson, turnén részt venni
 • mindenütt és mindenkor ugyanolyan intenzitással táncolni

 

A felvételi időpontjai

A képzőművészeti szakokon:

 • Gyakorlati felvételi és szóbeli meghallgatás: 2014.06.03. 9 óra
 • Gyülekező: 2014.06.03. 8:30
 • Helyszín: MFG B épület (4031 Debrecen, Angyalföld tér 7.)

Jelentkezési lap a titkárságon kérhető, illetve letölthető innen.

Táncos (színházi táncos):

 • Gyakorlati felvételi és szóbeli meghallgatás: 2014.06.03. 9 óra
 • Gyülekező: 2014.06.03. 8:30
 • Helyszín: MFG B épület (4031 Debrecen, Angyalföld tér 7.)

Jelentkezési lap a titkárságon kérhető, illetve letölthető innen.

Felvételi követelmények

Minden jelentkezőnek a jelentkezési laphoz csatolandó:
 • érettségi bizonyítvány fénymásolata,
 • egy saját névre megcímzett válaszboríték,
 • szakma elvégzéséről készült bizonyítvány fénymásolata (ha van már szakmád).

FIGYELEM! Több szakra való jelentkezés esetén a gyakorlati felvételi egyidőben, míg a szóbeli meghallgatások egymást követően történnek.


Képző- és iparművészeti szakképesítések

Gyülekezés és általános tájékoztató az iskola aulájában: fél kilenckor (8:30)

Felvételhez szükséges követelmények:
 • szakmai alkalmasság (a felvételin történő felmérés alapján)
 • egészségügyi alkalmassági (házi orvostól beszerezhető igazolás arról, hogy kizáró ok nincs)

A felvétel feltétele:
 érettségi bizonyítvány, sikeres felvételi vizsga.


GYAKORLATI VIZSGA: rajzi jártasság felmérése, feladatok: csendéleti beállításról készített klasszikus rajztanulmány (választható eszközök: ceruza, kréta, szén), a látvány színvázlata. Kérjük a rajzi feladatokhoz rajztáblát, rajzpapírt, ceruzát, rajzszenet, festékeket hozzatok magatokkal! A felvételin készülő munkákat az iskolában archiváljuk.
SZÓBELI MEGHALLGATÁS: Minden jelentkezőnek minimum 10, maximum 20 darab önállóan készített saját munkákból álló portfóliót kell magával hoznia. A beadott anyag a felvételi nap végén vihető el.


Táncos szakképesítések

A táncos szakokra való felvételhez szükséges követelmények:
 • szakmai alkalmasság (a felvételin történő felmérés alapján)
 • egészségügyi alkalmassági (házi orvostól beszerezhető igazolás arról, hogy kizáró ok nincs)

GYAKORLATI és SZÓBELI VIZSGA: A jelentkezők hozzanak magukkal táncra alkalmas próbaöltözetet és lábbelit.
Szükséges még: Érettségi bizonyítvány, a választott táncfajta gyakorlásáról, illetve tanulásáról igazolás, egy rövid mű (etűd) önálló előadása saját (hozott) zenére. Ezután még külön táncos feladat is lesz az adott műfajon belül, valamint szakmai szóbeli elbeszélgetés a vizsga része.
A felvételnél szempont a fizikai, alkati alkalmasság is.
Nem kell gyakorlati vizsgán részt vennie, csak elbeszélgetésen az a jelentkező, aki bármilyen táncművészeti szakiskolából, szakközépiskolából érkezik és táncból sikeres érettségi vizsgája van.


A tanulói jogviszony szerinti lehetőség:

 • DIÁKIGAZOLVÁNY igénylés
 • EGÉSZSÉGBIZTOSÍTOTT JOGVISZONY
 • CSALÁDI PÓTLÉK igénylés
 • PONTBESZÁMÍTÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBTANULÁS ESETÉN
 • EURO-PASS BIZONYÍTVÁNY (EU területén elfogadott képesítés)
spacer