Belépés a KRÉTA digitális naplóba

kreta_enaplo.png

kreata_ugyintezes.png

Keresés diákjaink között

Eseménynaptár

Virtuális túra

virtualis_tura.jpg
Járja körbe iskolánkat virtuális túránk segítségével!

Virtuális túra start


Legfrissebb galéria

     Galéria megtekintése    |     További galériák

Videó galéria

Bemutatófilm megtekintése

Facebook

Közösségi szolgálat - Tájékoztató

Kedves Szülők és Diákok!

A 2016. évben érettségizőknek kötelezően 50 óra közösségi szolgálatot kell végezniük, amelyet 9. évfolyamtól a 11. évfolyamig, lehetőleg arányosan elosztva kell teljesíteni.

 

Eloszlás: 9.évf: 5+15 10.évf: 15 11.évf: 10+5

 

A közösségi szolgálat teljesítése az érettségire való jelentkezés feltétele. 


Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 6.§ (4), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozása szerint.

 

Az iskola által kiadott jelentkezési lapon a diákoknak, szüleikkel egyeztetve minden tanévben minimum egy, maximum három témakört kell választani és feltüntetni az alábbiakból, beírva a lapra azt is, hogy ebben a tanévben hány órát kíván teljesíteni:
A közösségi szolgálat keretei között:
  1. az egészségügyi,
  2. a szociális és jótékonysági,
  3. az oktatási,
  4. a kulturális és közösségi,
  5. a környezet- és természetvédelemi,
  6. a katasztrófavédelmi,
  7. az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős


területen folytatható tevékenység. 


Egy órán 60 perc közösségi szolgálati idő értendő. A helyszínre utazás és a hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

 

A közösségi szolgálat alkalmanként legkevesebb 1, legfeljebb 3 órás időkeretben végezhető.

 

Vidéki diákok tevékenysége: lehetőség van arra, hogy a tanuló eldöntse, hol látja el a feladatot. Eltérő helyszínek esetén a szülőnek és tanulónak aktívan részt kell vennie a tevékenység megszervezésében.

 

A tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát.

 

A közösségi szolgálat során a tanuló köteles naplót vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

 

Az osztálynaplóban és a törzslapon az osztályfőnöknek dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését. Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy példány az intézménynél marad.

 

Az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

 

Letölthető dokumentumok:

doc Jelentkezési lap
doc Együttműködési megállapodás
doc Közösségi szolgálat napló
xls	 Igazolás közösségi szolgálatról

A közösségi szolgálattal kapcsolatban felmerülő kérdéseikkel forduljanak hozzám bizalommal az alábbi e-mailcímen:  Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

Üdvözlettel:
Balázs Anita
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

spacer