Belépés a KRÉTA digitális naplóba

kreta_enaplo.png

kreata_ugyintezes.png

Keresés diákjaink között

Eseménynaptár

Virtuális túra

virtualis_tura.jpg
Járja körbe iskolánkat virtuális túránk segítségével!

Virtuális túra start


Legfrissebb galéria

     Galéria megtekintése    |     További galériák

Videó galéria

Bemutatófilm megtekintése

Facebook

Hírarchívum


Foglakozás

Időpont

Helye

Szükséges felszerelés

Foglakozás díja

Rajzi előkészítő

Indul:
2015. 09. 18.
(a bekapcsolódás lehet folyamatos)

péntek:
15-17 óra

MFG és MSZKI B ép./1 terem

A/3 rajzlap, 2B, B ceruza, fából égetett szén, radír, nagyméretű ecsetek, festék

1500Ft/alkalom

Művészettörténet
Indul:
2015. 10. 15. bejelentkezés:
T: 06/30 4647-625

csütörtök:
16-17 óra

MFG és MSZKI/ főépület 224 terem

füzet, írószer

1000Ft./alkalom

A fogalakozásokat tartja: Kiss Papp Csilla, érdeklődni lehet: 06/30 4647-625.

tovább>

Gimnáziumunk 9. évfolyamra történő beiskolázáshoz központi írásbeli vizsgát szervez, mely országosan egy adott időpontban kerül megrendezésre (2020. január 18. 10 óra). A központi írásbeli vizsgát szervező iskola minden hozzá forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni, ezért a felvételizők erről külön postai értesítést nem kapnak.

 

pdf A vizsgázók beosztása letölthető innen, illetve megtekinthető az írásbeli vizsga napján az aulai hirdetőn. A vizsga 2 X 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünet lesz.

 

A központi írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök
A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

Magyar nyelv
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

Matematika
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

 

Az írásbeli felvételivel kapcsolatban, - kérelem alapján, melyhez csatolandó a szakértői vélemény - a törvényi előírásoknak megfelelő kedvezményeket az érintettek a részükre kiküldött határozatoknak megfelelően érvényesíthetik.


Amit feltétlenül hozzatok magatokkal:
Személyazonosításra alkalmas igazolvány (diákigazolvány vagy személyi igazolvány), toll, körző, vonalzó (semmiféle segédeszköz pl. számológép nem használható).


A központi írásbeli felvételi vizsga rendje és időbeosztása:

 

9,30-ig                        Gyülekező az aulában.
9,30-tól                       Tájékoztató az aulában a felvételiző diákoknak és szüleiknek.
9,40-ig                        Mindenki elfoglalja helyét a tantermekben.
9,40-10-ig                   Adminisztrációs ügyek.
(szükséges iratok: személyi igazolvány, vagy diákigazolvány)
10-10,45-ig                 Magyar írásbeli felvételi
10,45-11-ig                 Szünet
11-től 11,45-ig            Matematika írásbeli felvételi


Pótló írásbeli vizsga:

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni és erről igazolást hoznak. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

Pótfelvételi időpontja: 2019. január 23. (csütörtök) 14 óra.

 

A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási- értékelési útmutatói 2020. január 18-án 13.00 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.

 

Jó felkészülést és eredményes felvételi vizsgát kívánunk!

 

A központi írásbeli felvételi vizsga
kiértékelt feladatsorainak megtekintése és az értékelő lap átvétele


Ideje: 2020. január 23. (csütörtök) 8:00-16:00

Helye: Medgyessy Ferenc Gimnázium és MSZGI I. emelet könyvtár (Debrecen, Holló László sétány 6.)

 • Az értékelőlapot csak a dolgozat írója, illetve gondviselője veheti át személyazonosság ellenőrzése után.
 • Megbízott személyek csak írásos meghatalmazással, személyazonosság ellenőrzése után vehetik át az értékelőlapot.
 • Fénymásolatot lehet készíteni a dolgozatokról (20 Ft/oldal)
 • Digitális fényképezőgép használata engedélyezett.
 • Az át nem vett értékelőlapokat a tanuló címére postázzuk 2020. január 29-én.

 


Fellebbezés:
2020. január 24. (péntek) 16 óráig


A megtekintést követően a vizsgázó és szülője a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésre írásban észrevételt tehet az iskola titkárságán átvehető formanyomtatványon.

 

 

Kapcsolódó letöltések:
pdf Tájékoztató a diákok, a szülők és az általános iskolák számára a középfokú beiskolázás rendjéről, valamint a 2019/2020. tanévi központi írásbeli vizsgákról
pdf A vizsgázók beosztása
tovább>
Nyári ügyeleti rend 2020
2020. június 23.
Nyári ügyeleti napok: 1. 2020.06.24. (szerda) 9-13 óráig
2. 2020.07.08. (szerda) 9-13 óráig
3. 2020.07.22. (szerda) 9-13 óráig
4. 2020.08.05. (szerda) 9-13 óráig
5. 2020.08.19. (szerda) 9-13 óráig

Ügyeleti telefonszám:
Fekete József intézményvezető 06-30-464-7618
tovább>
A Debreceni Művelődési Központban található tárlat 2015.június 17 és augusztus 28. között látogatható. A kiállítás anyagai az ötévenként meghirdetett pályázat díjazott munkáiból kerülnek ki. A regionálisan meghirdetett pályázaton több kategória szerepel, mint például a csipke, hímzés, kékfestő, fazekas, bőrműves, csuhé- és szalma, gyermekjátékok, mézeskalács stb. A regionális zsűrizés után a legjobbnak ítélt alkotások az országos kiállításra kerülnek, amelyek a Népművészeti Múzeumban lesznek megtekinthetőek.

 

tovább>
MENZA (2020/2021. tanév)
2020. május 27.

Kedves Szülők!

 

A 2020/2021 tanévi étkezéshez kapcsolódó nyomtatványok elérhetőek a

 

Az igénylés leadásának módja változott. Az idei nyomtatványok szerkeszthető formában kerültek feltöltésre, az adatok kitöltése után e-mailben kell visszaküldeni a  Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges   címre


Kedvezmény nélkül:

 • hozzájáruló nyilatkozat szükséges,

 

Kedvezményes étkezés:

 • hozzájáruló nyilatkozat, 8-as számú melléklet az igényelni kívánt kedvezmény pontos megjelölésével
 • 9-es számú melléklet a nevelésbe vett gyermek esetén.

 

Nagycsaládosok esetén külön igazolást nem kell benyújtani a nyomtatványok mellé, egyéb esetben:

 • tartósan beteg
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • nevelésbe vett gyermek esetén

a kedvezmény igényléséhez szükséges igazolást vagy határozat másolatát csatolni kell az e-mailben.

 

Amennyiben semmilyen módon nem tudja megoldani az e-mailben való visszaküldést, akkor a nyomtatványok elérhetőek az iskola portáján, amelyet kitöltés után ugyanoda kérek visszajuttatni.


 

Az étkezési térítési díj megfizetése:

A 2020/2021-es tanévtől a térítési díj kiegyenlítése csak csoportos beszedési megbízással történhet.

A már megadott csoportos beszedési megbízásokkal kapcsolatban kérjük, ellenőrizze, hogy a megadott értékhatár és lejárat dátuma megfelelő-e a további zavartalan beszedés érdekében. Amennyiben még nem adott felhatalmazást bankjának a csoportos beszedési megbízással való fizetésre, szíveskedjen azt megtenni számlavezető bankjában!  A térítési díj beszedése a tárgyhónap 10-ig történik.

Indokolt esetben lehetőség van készpénzes vagy bankkártyával történő fizetésre. A lehetőség biztosítása érdekében kérelmet kell benyújtani az illetékes ellátási helyhez, annak vezetőjéhez.

A kérelem elbírálását követően, csak az engedélyben szereplő kijelölt helyszíneken és felületeken lehetséges a díjfizetés.

 

Étkezéssel kapcsolatos információk: www.diminfo.hu internetes oldalon.

 

Barna Zsuzsanna

élelmezésszervező

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Medgyessy Ferenc Gimnázium

+36-30/464-7679

 

Kapcsolódó letöltések:

pdf Szülői tájékoztató az étkezés megszervezéséről 2020-21

pdf Élelmezésszervezők elérhetőségei 2020-21

doc Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez 2020-21

Normatív étkezési díjkedvezmény igényléséhez szükséges nyomtatványok: doc 8. sz. melléklet, doc 9. sz. melléklet

tovább>
Érettségi betekintés
2015. május 29.
2015. június 2-án 8.00-16.00-ig a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában a következő beosztás szerint:

12.A – könyvtár –jegyző: Tuszné Buckó Emma
12.B – tárgyaló – jegyző: Tar Zsuzsánna
12.C – Szülői fogadó – jegyző: Kerekes Emese
12.D – fsz. 20-as terem – jegyző: Sipos Lajos
Előrehozottak – II. emelet 14-es terem – jegyző: Szép Magdolna.

Fellebbezési lehetőség 2015. június 3. 16.00 óráig formanyomtatványon intézményvezetőnek címezve.
tovább>
Nyílt napok 2019
2019. október 10.

Engedje meg, hogy jelen tájékoztató útján is felhívjam figyelmét az intézményünk által szervezett nyílt napokra, amit az érintettek megfelelő informálásának érdekében rendezünk az alábbiak szerint:

 

Nyílt napok időpontjai:

 

2019. november 6. szerda
17 óra
Nyílt nap ált. tantervű oszt., nyelvi spec. oszt. (aula)
2019. november 7. csütörtök
17 óra
Nyílt nap képzőművészeti és tánc spec. oszt. (aula)
2019. november 8. péntek
17 óra
Nyílt nap hatosztályos tehetséggondozó oszt. (aula)

 

Felvételi időpontok:

 

2020. febr. 27. csütörtök 12 óra Felvételi szóbeli vizsga (helyben), nyelvi, néptánc, festő és szobrász tagozat
2020. február 28. péntek 12 óra Felvételi szóbeli vizsga (helyben), képzőművészeti és táncművészeti tagozat

 


Nyílt nap programja:

 • 17 órától prezentációval kísért iskola bemutató
 • 17.30-tól munkaközösség - vezetők tájékoztatója, a képviselt tagozatok bemutatója
 • 17.45-től a tagozatokat képviselő végzős gyerekek, illetve a DÖK elnök beszámolója, tájékoztatója
 • 18.15-től fórum, felmerülő kérdések megbeszélése, tanácsadás
 • 18.30-tól iskola bejárás

 

A továbbtanulással és az intézménybe történő jelentkezéssel kapcsolatos tájékoztató kiadványok megtalálhatóak az iskolánkban nyomtatott formátumban; az interneten, az alábbi címeken:

 
Pályaválasztással, beiskolázással és az intézménybe történő felvétellel kapcsolatos személyes ügyekben segítséget ad Fekete József intézményvezető (06/30-4647-618), művészeti képzésről: Kiss Papp Csilla intézményvezető-helyettes (06/52-413-326/18-as mellék), általános és nyelvi képzésről: Borbélyné Bacsó Viktória intézményvezető-helyettes (06/52-413-326/14-es mellék).

 

tovább>

2020-04-30;  17.00; E47,52 K21.6; Debrecen Holló László sétány 6.

 

Azt hiszem két hónappal ezelőtt egyikünk sem gondolta, hogy a világ mára olyan lesz körülöttünk, mint egy „Zs” kategóriás, világvégét vizionáló hollywoodi film. Azt sem gondoltuk, hogy a szerenád, a ballagás virtuális az érettségi pedig valódi lesz.
Most 17:00 óra van! Ebben a percben néznék a felsorakozott osztályokra. Ellenőrzés, vendégek, tanárok, diákok, díszítés, ruha, kellékek…Kész!
Büszkeséget, szeretet és elégedettséget érzek. A végzős évfolyam készen áll a ballagásra és az érettségire. Jelzek a stúdiónak, szólhat a csengő. Elindulunk a lépcsőn a „kicsik” ünnepi sorfala előtt, és a hangszóróból lágyan szól a „Ballag már a vén diák”.
A szülők büszkén, kíváncsian és türelmetlenül várnak az udvaron.
Esik, nem esik? De jó, hogy ezt vettem fel! Mondtam neki, hogy ne ezt vegye fel! Rendkívüli helyzet!
Nemzeti zászló, iskolazászló, tagozat zászló, vándorbot, vezetőség, tantestület, 12.A, B, C, D, E. Virág, tarisznya, magas sarkú, fényes lépő, fodrász, smink, készülődés.
Hát ez a koreográfia jóval könnyebb, mint a szalagtűző és pálya is hazai. Valami mégis más. Nem olyan, mint máskor.
Ebben a helyzetben nagyon kell valami motiváló, attitűdformáló, helyrebillentő, közösségkovácsoló gondolat.

 

Megvan, robban be az asszociáció, ez a tanmese a mi osztályunknak is segített.
„Az öreg zen mester és a fia
Élt egyszer egy öreg zen mester meg a fia. Egyik nap elszökött az egyetlen lovuk.
- Milyen balszerencse – mondták a szomszédok.
- Majd meglátjuk – mondta az öreg.
Két nap múlva hazatért a ló, és másik három vadlovat hozott magával.
- Milyen szerencse – mondták a szomszédok.
- Majd meglátjuk – mondta az öreg.
Másnap a fiú be akarta törni az egyik vadlovat, de leesett róla, és eltörte a lábát.
- Milyen balszerencse – mondták a szomszédok.
- Majd meglátjuk – mondta az öreg.
Pár hét múlva a hadsereg lerohanta a falut, és elvitték a háborúba az összes hadra fogható férfit. A mester fiát azonban a törött lába miatt otthon hagyták.
- Milyen szerencse, hogy pár hete elszökött a lovunk – mondta ekkor az öreg.”
Schrödinger (a macskás) azt mondja, hogy a megfigyelő pusztán már a megfigyeléssel is befolyásolja a valóságot.
A múlt ritkán pont olyan, mint amilyennek szeretnénk. A jövő ismeretlen. De a jelent megragadhatjuk, hogy a jövőt jó irányban befolyásoljuk.
Az biztos, hogy, ahol nagy a szükség ott közel a segítség is.
1851-től van érettségi és csak a háborús évek maradtak ki, tolódtak el. És milyen nagy formátumú emberek érettségiztek akkor, Szentgyörgyi, Szilárd Leó.
Ez mindenképp biztató.

Kedves Vendégeink!
Tisztelt Szülők, Rokonok, Barátok, Tanártársaim!
Kedves Ballagó Diákok!

A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium működésének 36. tanévében, az iskola történetének 32. ballagási ünnepségén nagy tisztelettel és megkülönböztetett szeretettel köszöntök mindenkit.
Erről beszélnék, mert ez a legfontosabb:
Emlékeztek még, hogy volt? Együtt sírtunk, együtt nevettünk éveken át, közösségé lettünk, megértettük a Mi jelentését és erejét, nyomot hagytunk, értéket teremtettünk. És most? Már ballagtok is. Így lett a Ti történetetek, a Mi közös ügyünk!
Rövidítenék és összefoglalnék (talán nem ázunk meg):
Tudjátok, hogy az életben kitartásra lesz szükség. Az egyéni boldogulás, de hazánk sorsa is attól függ, hogy polgárai milyen szakértelemmel és mennyi elhivatottsággal végzik munkájukat. Tartsátok mindig szem előtt, hogy összefogással, a többieket tiszteletben tartva segíthetjük egymást a mindennapi ügyekben és a nagy, nemes célok elérésében egyaránt.


TISZTELT SZÜLŐK!
A helyes világ építését szolgálja a gyermek számára a jó család, a diák számára jó iskola.
Köszönöm a megtisztelő bizalmat a tantestület, és az iskola valamennyi dolgozójának nevében. Köszönöm, hogy jól és eredményesen tudtunk együtt dolgozni.
Külön köszönettel tartozom az osztályfőnököknek.
Megköszönöm a Medgyessy tantestületének, az iskola valamennyi dolgozójának odaadó munkáját.

 

KEDVES BÚCSÚZÓ NEGYEDIKESEK!
Megtanultuk tőletek, hogy a diákok teremtik meg a jó tanárokat, és azt is, hogy a diák kíváncsi, jó szándékú és érdemes a tiszteletre. A tantestület nevében köszönöm nektek a sok érzelmi és szellemi élményt, a szakmai kihívásokat és lehetőségeket.
Kérem, hogy éljetek úgy, hogy ha „Húsz év múlva”, amikor a jövő már múlt lesz, és egy este, Kosztolányi Esti Kornéljához hasonlóan szembe jön veletek fiatalkori hasonmásotok, ne legyen szemrehányó a tekintete és ne legyen szégyellni valótok.

Van egy régi népi babona, talán már bölcsesség is miszerint, aki 2020-05-04-én kezdi az érettségit a 6-os szám alatt (Holló László sétány), az sikeres érettségit fog tenni.

Bocsánat majdnem elfelejtettem „Groot” most is azt üzeni, hogy „én vagyok Groot” és ebben tömören benne van minden. Kérem, ezt a tanácsot feltétlenül fogadjátok meg!

 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Hétfőn találkozunk!

 

Szeretettel és Tisztelettel:
Fekete József

 

 

tovább>
Gyakran Ismételt Kérdések - 2015. május 22.

Tisztelettel meghívjuk Önt és Partnerét a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola végzőseinek szakvizsga kiállítására.

2015. május 22. péntek, 18:00 óra
MFG B épület, Debrecen, Angyalföld tér 7.

Köszöntőt mond: Fekete József igazgató, MFG és MSZKI
A kiállítást megnyitja: Szoboszlai Lilla, művészettörténész

A kiállítás 2015. május 22-től szeptember 11-ig,
munkanapokon 8-19 óráig látogatható.


tovább>

Tisztelt Érettségiző Diákok! Tisztelt Szülők!


2019/20-as írásbeli érettségi vizsgák forgatókönyve:


Emelt és középszint

Érkezés
Az érettségi vizsgán kötelező alkalomhoz illő módon, ünneplő ruhában megjelenni. Fokozottan kell figyelni a kulturális és szociális, udvariassági szabályok és a házi rend betartására.
Elektronikus úton minden érettségiző megkapta a vizsgabehívóját, mely tartalmazza a vizsga idejét, pontos helyszínét. Kérem, hogy ezt mindenki alaposan tanulmányozza. Ha valami nem egyértelmű, vagy a behívó nem érkezett meg, kérem, hogy a lenti telefonszámon vagy email címen a vizsgázó haladéktalanul jelezze.
Azoknak a tanulóknak a számára, akik valamilyen okból szóbeli vizsgát kell tenniük (pl. írásbeli mentesség miatt), külön értesítést fogunk küldeni.


Beléptetés
A lebonyolításnál (különösen a ki- és beléptetés, valamint a várakozás, sorban állás során) be kell tartani minden higiéniai, védő és a távolságra vonatkozó szabályt is (1,5m).

A vizsgára a rendkívüli helyzet miatt első héten 07:30 órától, 08:30 óráig lehet érkezni.
Második héten 06:30 órától, 07:30 óráig, illetve délutáni érettségi esetén 13:00 órától, 13:30 óráig lehet érkezni.

 

A bejáratnál kötelező kéz fertőtlenítés lesz és mindenki védő maszkot kap, amit azonnal fel kell venni - saját szabványos maszk és kesztyű is használható-.
Az új különleges helyzetre vonatkozó tankerületi eljárásrend alapján a megszokottól eltérő módon a csoportosulás elkerülése és a fokozott biztonsági szabályok betartása miatt, kötelező jelleggel a beléptetés 3 kapun keresztül fog megtörténni, az alábbi beosztás szerint:
1. Holló László sétány felőli főbejáraton a 12. A, B osztály tanulói, a külsős emelt szinten érettségiző tanulók és tanulói jogviszonnyal nem rendelkező tanulók ( abban az esetben, ha az emelt szintű vizsga iskolánkban van, iskolánk emelt szintű vizsgát tévő tanulói is ezen a kapun lépnek be).
2.  István út 61. felőli oldalsó bejáraton (kis székelykapu) a 12. D osztály tanulói.
3. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI felőli sportpálya távolugróhelyénél lévő nagykapun át, a porta udvar felőli bejáratán keresztül a 12. C, E osztály tanulói.
Különösen fontos, hogy a Holló László sétányon, a szerviz úton és egyéb beléptetési helyek környékén továbbra is tilos a csoportosulás. Ezért érkezéskor mindenkinek folyamatosan tartania kell a szociális távolságot. Ennek a távolságnak a betartását kordonokkal és a kordonokon elhelyezett távolságjelzésekkel segítjük.

skm_c25820042914430.jpg

 

Vizsga
A beléptetést követően haladéktalanul fel kell menni a vizsgaterembe a kijelölt útvonalon. A vizsgaterem padjain elhelyezett névjegykártya alapján a vizsgázó elfoglalja a helyét. Az igazgatói tájékoztatót követően a felügyelő tanár útmutatásai alapján, személyazonosság ellenőrzése után, el kell végezni, illetve folytatni kell a szükséges adminisztrációt.
Első héten 8. 30-tól 8. 40-ig, második héten 7. 30-tól 7. 40-ig igazgatói érettségi tájékoztató, melyet a vizsgateremben, a kijelölt vizsgahelyen ülve hallgatnak végig az érettségiző diákok.
A jogszabály alapján kötelező tájékoztatás minden teremben az iskolarádión keresztül fog történni. Az ülésrend garantálja a biztonságos szociális távolságot, ezért mindenkinek a vizsgateremben kijelölt helyén kell tartózkodnia. A biztonságos távolság miatt maszkot csak akkor kötelező viselni a teremben, ha a vizsgázó valamilyen ok miatt (pl. mosdó) elhagyja az ülőhelyét.

Több vizsgatárgy esetében is (a csatolt fájlnak megfelelően) a vizsgázó kötelessége biztosítani a vizsgán használható eszközöket (pl. számológép, atlasz, függvénytáblázat, szótár, tartalék íróeszközök). A vizsgán az evés és ivás a szabályzat alapján engedélyezett, de a járványveszély miatt nem ajánlott. Javasoljuk, hogy minden vizsgázó hozzon magával műanyag szemeteszsákot, amiben a vizsga során keletkezett személyes hulladékot gyűjti. A vizsgázók egymásnak  eszközöket, élelmiszert, zsebkendőt nem adhatnak át.

8. 45-től 8. 50-ig, illetve második héten 7. 45-től 7. 50-ig a feladatlapok kiosztása.
9. 00-tól, illetve a második héten 8. 00-tól, vagy 14. 00-tól a vizsga megkezdése.

Az írásbeli vizsgák egy vagy több feladatlapból állnak, lásd melléklet. Szünet (15 perc) csak az idegen nyelvi érettségi esetében van, az iskolaépület azonban ebben az esetben sem hagyható el.


A vizsga ideje alatt az épület semmilyen indokkal sem hagyható el. Az érettségi vizsga ideje alatt dohányzási lehetőség nincs. A kijelölt dohányzóhelyeken a vizsga előtt és után maximum 5 fő tartózkodhat. A vizsga teljes ideje alatt minden érettségiztető intézménynél ellenőrzést végez és segítséget nyújt a Közterület Felügyelet és a rendvédelmi szervek.
A vizsga a felügyelő tanár engedélyével felfüggeszthető (pl. mosdóhasználat), ezt jegyzőkönyvezni kell.


Kiléptetés
A vizsga befejezését követően ugyanezek a szabályok érvényesek. A csoportosulás elkerülése miatt mindenkinek a lehető legbiztonságosabb és leggyorsabb módon el kell hagynia a vizsga helyszínét. Sajnos nincs mód a hagyományos megbeszélésekre. Erre csak digitális módon lesz lehetőség.

Az írásbeli vizsgadolgozatok megtekintésének napjai:
2020. május 28-29. (12. A, D, E május 28-án, 12. B, C május 29-én).

 

Ha az érettségi vizsgákkal kapcsolatban kérdés merül fel, akkor levélben ( Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges ) vagy telefonon (06-30-4647-618) keresztül tudok tájékoztatást adni.

 

Mindenkinek további eredményes felkészülést kívánok!

 

Tisztelettel:

Fekete József

 

jpg Letölthető beléptetés

tovább>

Foglakozás

Időpont

Helye

Szükséges felszerelés

Foglakozás díja

Balett előkészítő

Nov. 12,19,26.
Dec. 3.

Kedd:
18-19 óra

MFG és MSZG B ép.
31-es Táncterem

Váltó ruha
(póló, nadrág, zokni)

1500Ft/alkalom

Moderntánc előkészítő

Nov. 12,19,26.
Dec. 3.

Kedd:
17-18 óra

MFG és MSZG B ép.
Nagy Táncterem

Váltó ruha
(póló, nadrág, zokni)

1500Ft/alkalom

Társastánc előkészítő

Jan. 08,15,22,29.
Szerda:
18-19 óra

MFG és MSZG B ép.
Nagy Táncterem

Váltó ruha
(póló, nadrág, zokni)

1500Ft/alkalom

Néptánc előkészítő

Négy évfolyamos tánc- és mozgásművészeti képzésű osztályba felvételizők részére!

Jan. 08,15,22,29.
Szerda:
17-18 óra

MFG és MSZG B ép.
Nagy Táncterem

Váltó ruha
(póló, nadrág, sportcipő, ha van karaktercipő)

1500Ft/alkalom

Néptánc előkészítő

Öt évfolyamos kiemelt képzésű táncművészeti (néptánc) osztályba felvételizők részére!

Febr. 6, 13
Csütörtök:
17-18 óra
Febr. 20. (2 alk.)
Csütörtök:
17-18 óra
18-19 óra

MFG és MSZG B ép.
Nagy Táncterem

Váltó ruha
- póló,
- lányoknak: szoknya, karaktercipő vagy bakancs
- fiúknak: hosszú melegítő nadrág, férfi karaktercipő vagy bakancs

1500Ft/alkalom

tovább>
MFG Táncgála 2015
2015. május 13.

időpont: 2015. június 7. vasárnap 16 óra

helyszín: Csokonai Színház  Kossuth u. 10.

 

belépőjegyek ára: 2000.-Ft   1500.-Ft    1000.-Ft

 

Vásárlás csak készpénz ellenében a 107. szobában.

Jegyeket nem teszünk el és nem váltunk vissza!


Jegyárusítás: május 12-én kedden csak a 12. és 14. évfolyamos végzősök részére

                    május 13-ától, szerdától minden diák és felnőtt részére.

tovább>

Tisztelt érettségire készülő Diákok! Tisztelt Szülők!

 

Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár bejelentette (https://www.kormany.hu/), hogy az érettségi időpontja nem változott. Végleges, hogy a vizsga 2020-05-04-én kezdődik és az előzetesen meghirdetett (lásd melléklet) időbeosztás alapján kerül lebonyolításra.

 

Az érettségizőket haladéktalanul értesíteni fogjuk az érettségi vizsgával kapcsolatos esetleges további tudnivalókról és tennivalókról. Ezért kérem, hogy a KRÉTA rendszert, email fiókot, intézményi honlapot és facebook-ot mindenki fokozott érdeklődéssel figyelje.

Kérek minden érettségire készülőt, hogy alaposan tanulmányozza a csatolt mellékleteket!


A legfontosabb információk:

1.    A vizsgázók rövidesen megkapják a vizsga behívókat. Ezek a dokumentumok tartalmazni fogják az emelt és közép szintű vizsgák pontos helyszínét és időpontját az előzetesen leadott jelentkezések alapján. A dokumentumok csak digitális formában kerülnek kiküldésre.

 

2.    A közép szintű vizsgák kivétel nélkül iskolánkban kerülnek megrendezésre.

 

3.    Az emelt szintű vizsgák helyszínei a behívón feltüntetett debreceni középiskolák.

 

4.    A vizsgák az első héten 9 órától, a második vizsga héten 8, illetve 14 órától kerülnek megrendezésre. Vigyázat az időrendi táblázatban az emelt és közép szint vizsgái oszloponként, de egy táblázatban vannak feltüntetve.

 

5.    Csak írásbeli érettségi lesz, kivéve azoknál a tantárgyaknál, amelyeknek nincsen írásbeli része, illetve azoknál a diákoknál, akik mentességet kaptak az írásbeli alól.

 

6.    Szóbeli vizsgát kell szervezni, ha bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, (a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet). Testnevelés vizsgatárgyból szóbeli vizsgát kell szervezni.  Testnevelés vizsgatárgyból a középszintű szóbeli vizsga a vizsgáztató tanár mellett a vizsgabizottság legalább két tagja jelenlétében, a vizsgaidőszak bármely napján - a vizsgázó érettségi vizsgabeosztásának figyelembevételével - lebonyolítható.

 

7.    Vizuális kultúra vizsgatárgyból tett középszintű vizsga esetén a vizsgázó pontszámát az írásbeli vizsgarész alapján, gyakorlati vizsgarész nélkül kell megállapítani.

 

8.    A lebonyolításnál be kell tartani minden higiéniai, védő és a távolságra vonatkozó szabályt is (1,5m), azaz normál tanteremben legfeljebb 10 vizsgázó lehet.

 

9.    Az érettségi vizsgán kötelező alkalomhoz illő módon, ünneplő ruhában megjelenni. Fokozottan kell figyelni a kulturális és szociális, udvariassági szabályok és a házi rend betartására. Több vizsgatárgy esetében is (a csatolt fájlnak megfelelően) a vizsgázó kötelessége biztosítani a vizsgán használható eszközöket (pl. számológép, atlasz). A vizsgán az evés és ivás a szabályzat alapján engedélyezett, de nem ajánlott. A vizsgázók egymásnak  eszközöket, élelmiszert, zsebkendőt nem adhatnak át.


10. A vizsgára a rendkívüli helyzet miatt első héten 07:30 órától, 08:30 óráig lehet érkezni. Második héten 06:30 órától, 07:30 óráig, illetve délutáni érettségi esetén 13:00 órától, 13:30 óráig lehet érkezni.  A bejáratnál kötelező kéz fertőtlenítés lesz és mindenki védő maszkot kap, amit azonnal fel kell venni - saját szabványos maszk és kesztyű is használható-. A regisztrációt követően haladéktalanul fel kell menni a vizsgaterembe és a felügyelő tanár útmutatásai alapján, személyazonosság ellenőrzése után, el kell végezni a szükséges adminisztrációt. A jogszabály alapján kötelező tájékoztatás minden teremben az iskolarádión keresztül fog történni. Az ülésrend garantálja a biztonságos szociális távolságot, ezért mindenkinek a vizsgateremben kijelölt helyén kell tartózkodnia. A biztonságos távolság miatt maszkot csak akkor kötelező viselni a teremben, ha a vizsgázó valamilyen ok miatt (pl. mosdó) elhagyja az üllőhelyét.

 

11. Különösen fontos, hogy a Holló László sétányon továbbra is tilos a csoportosulás. Ezért érkezéskor mindenkinek folyamatosan tartania kell a szociális távolságot. A hatékony közlekedés érdekében kérek mindenkit, hogy ha valamilyen ok miatt szükséges az iskola belterületén várakozzon. A vizsga ideje alatt az épület semmilyen indokkal sem hagyható el. A vizsga befejezését követően ugyanezek a szabályok érvényesek. A csoportosulás elkerülése miatt mindenkinek a lehető legbiztonságosabb és leggyorsabb módon el kell hagynia vizsga helyszínét. Sajnos nincs mód a hagyományos megbeszélésekre. Erre csak digitális módon lesz lehetőség.

 

12. A középszintű írásbeli vizsgadolgozatok megtekintésének napjai: 2020. május 28-29. (12. A, D, E 28-án, 12.B, C 29-én).

 

 • Sajnos a rendkívüli körülmények miatt a szerenád és a ballagás nem tartható meg a hagyományok szerint. Abban bízunk, hogy a ballagást 2020-06-22.-én az évzáró ünnepséggel egy napon meg tudjuk rendezni, így zárhatnánk le méltó módon az érettségi időszakot.
 • A végzős osztályok osztályozó értekezletét digitális konferencia formájában 2020-04-30.-án  a törvényi előírásoknak megfelelően megtartjuk. Ekkor kerülnek lezárásra és véglegesítésre az osztályzatok, illetve eddig az időpontig kell az esetleg szükséges osztályozó vizsgákat lebonyolítani. Projekt tárgyak esetében a projekteket a szaktanároknak, digitálisan be kell adni legkésőbb eddig az időpontig.
 •  

  Ha az érettségi vagy szakmai vizsgákkal kapcsolatban kérdés merül fel, akkor levélben ( Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges ) vagy telefonon (06304647618) keresztül tudok tájékoztatást adni.

   

  Mindenkinek további eredményes felkészülést kívánok!

   

  Tisztelettel:

   

  Fekete József

   

   

  Kapcsolodó információk:

  pdf Egészségügyi ajánlás

  pdf Érettségin használható eszközök tantárgyanként

  pdf Vizsgaidőszak időrendje - Közép és emelt szintű érettségi

  pdf Vizsgatárgyak leírása

  pdf Vizsgázóknak szóló részletes tájékoztató

  pdf Tájékoztatás érettségi vizsgabehívóhoz 2020. május-június

  tovább>
  a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola kiállítása

  A tárlatot
  2015. május 7-én 17.00 órakor
  megnyitja
  László János
  "dobozológus", grafikus

  A kiállítás látogatható:
  2015. május 7-től  június 15-ig
  hétfő-péntek: 8-17 óráig
  szombat-vasárnap: 9-12 óráig

  A Vojtina Bábszínházban a Debreceni Kulturális Váromszög, 7 réteg, Praxis, Próbaidő című tárlatok után ez az ötödik kiállítása az MFG és MSZKI művészeti műhelyeinek.

  Az idei évadzáró kiállítás címe "Cakumpakk", miszerint összecsomagolják, összegyűjtik, kiválogatják, leporolják, összegezik a helyi értékeiket, bemutatják a náluk felvonuló teljes palettát a teljesség igénye nélkül.

  Vemutatkozó szakok, területek: díszlet- és jelmeztervezés, fotográfus, keramukus, festő, grafikus és animáció. Válogatásuk a doboz, dobozolás, bedobozolni kérdésköre körre fűződik fel. Hogyan lehet egységes, mégis merőbán más területek gondolatait egységes, mégis merőben más területek gondolatait a vizuális asszociációk kapcsán megjeleníteni? Hogyan lehet egységes a különbözőség?

  Reményeink szerint erre kap válaszokat a kiállításra látogató közönség, hiszen az alkotásokban megbújik a gondolati szabadság kifejeződése is.

  A kiállítást rendezte:
  Grela Alexandra, Kónya Ábel, Országh Gábor, a gimnázium művésztanárai
  tovább>

  Foglakozás

  Időpont

  Helye

  Szükséges felszerelés

  Foglakozás díja

  Rajzi gyakorlat
  (indul: 2019.09.20, jelentkezés folyamatos)

  minden péntek 15-16.30

  MFG és MSZKI B ép. 01 terem

  rajzlap A/3, A/2 rajzszén vagy puha ceruza, vízfesték vagy pasztellkréta

  2000Ft/alkalom

  Rajz –elmélet/művészettörténet
  (indul: a novemberi nyílt nap után 2019.11.15.)

  novembertől: minden péntek 16.45-17.30

  MFG és MSZKI B ép. 01 terem

  füzet/papírlap íróeszköz

  1000Ft/alkalom

  Foglalkozásokat tartja és további információ: Kiss Papp Csilla
  T: 06-30/4647-625,
  E-mail: kpcs.mfg @gmail.com

  tovább>

  Tisztelt érettségire készülő Diákok! Tisztelt Szülők! 

   

  Az Oktatási Hivatal honlapján elérhetővé vált a 2020. május-júniusi vizsgaidőszak lebonyolítására valamint a vizsgaidőszak rendjére vonatkozó 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet, az alábbi linkre kattintva:

  https://www.oktatas.hu/

   

  Kérek minden érettségire készülőt, hogy alaposan tanulmányozza a jogszabályt!

   

  Ha az információk alapján valaki módosítani szeretne a jelenleg érvényes érettségi jelentkezésén, akkor ezt megteheti az alábbi linkről letöltött formanyomtatvány kitöltésével. Ha valaki nem szeretne élni a módosítás lehetőségével, akkor ezzel kapcsolatban további teendő nincs (https://www.oktatas.hu/).

   

  A kitöltött nyomtatványt 2020-04-21-ig kell megküldeni az  Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges  címre. A beküldendő fájlt át kell nevezni (saját név_12_x_osztály.docx) formátum szerint.

   

  A döntést segítő háttér-információk:

   

  • A kormányrendeletben meghatározottak szerint az előrehozott, valamint érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsgák megszervezésére nem kerül sor, a benyújtott vizsgajelentkezéseket pedig az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hivatalból törli a kormányrendelet alapján, kivéve: a Vizsgaszabályzat 12. § (15)-(16) bekezdésében meghatározott vizsgákat, valamint a középiskola befejező évfolyamán tanulók szintemelő vizsgáit.
  • FIGYELEM! A fentiek szerinti vizsgák hivatalból történő központi törlése nem érinti a középiskola befejező évfolyamán tanulók szintemelő vizsgáit! Ha a végzős vizsgázó mégis töröltetni szeretné a szintemelő vizsgáját, akkor azt kérelmeznie kell.
  • A módosítás lehetősége tantárgyanként is értelmezhető.
  • Az őszi vizsgaidőszak vizsgái normál szóbeli vizsgarészt is tartalmazó vizsgák lesznek, amik valószínűleg nem az MFGMSZG-ben kerülnek megrendezésre.
  • Ha valaki kéri a vizsga törlését, vagy csak egyszerűen nem jelenik meg a vizsgán, ugyanazzal a következménnyel zárul. Ettől függetlenül fontos, hogy, aki lemondja/módosítja a vizsga jelentkezését, jelezze az iskola felé, mivel ez jelentősen befolyásolja a vizsga megszervezését. A Medgyessyben erre nem számítunk, hiszen a továbbtanulás feltétele a sikeres érettségi.
  • Azoknak  különösen fontos a formanyomtatvány kitöltése, akik emelt szintről közép szintre módosítanának, vagy idegen nyelvből közép helyett emelt szintű vizsgát szeretnének tenni.
   • Akik Idegen nyelv tárgyakból középszint helyett "emeltezni" akarnak, az írásbeli eredménye alapján, szóbeli rész nélkül is teljes értékű nyelvvizsgát és az emelt szintért járó plusz pontot kaphatnak.
   • A megkezdett, de a vizsgázónak fel nem róható okból nem befejezett nyelvvizsga, eredményes írásbeli vagy szóbeli része, felvételi esetén beszámítható a nyelvvizsgáért járó pontszám.

  • Ha valaki elhalasztja most az érettségi vizsgáját, akkor sincs akadálya, hogy a 13. évfolyamra, illetve OKJ képzésre jelentkezzen feltéve, hogy ősszel pótolja a most elmaradt vizsgát.
  • Projekt tárgyak esetében a projekteket be kell adni a megadott határidőkig.
  • Az írásbeli és az esetleges szóbeli vizsgák beosztásáról, a vizsga menetéről és a hatályos járványügyi intézkedésekről Tájékoztatást fogunk adni a megszokott csatornákon.
  • Sajnos a rendkívüli körülmények miatt a szerenád és a ballagás nem tartható meg. Keressük a lehetőséget arra, hogy egy későbbi időpontban ezt pótoljuk. A végzős osztályok osztályozó értekezletét digitális konferencia formájában 2020-04-30-ig  a törvényi előírásoknak megfelelően megtartjuk.

   

  Ha az érettségi vagy szakmai vizsgákkal kapcsolatban kérdés merül fel, akkor e-mailben ( Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges ) vagy telefonon (06304647618) keresztül tudok tájékoztatást adni.

   

  Tisztelettel:

   

  Fekete József

   

   „Good luck! And may the odds be ever in your favour. Hope, it is the only thing stronger than fear.”

  tovább>
  spacer