Belépés a KRÉTA digitális naplóba

kreta_enaplo.png

kreata_ugyintezes.png

Keresés diákjaink között

Eseménynaptár

Virtuális túra

virtualis_tura.jpg
Járja körbe iskolánkat virtuális túránk segítségével!

Virtuális túra start


Legfrissebb galéria

     Galéria megtekintése    |     További galériák

Videó galéria

Bemutatófilm megtekintése

Facebook

Hírarchívum

Újabb diáksikerek!
2016. március 06.

Újabb diáksikerek!

 

Az NDK Csoport és a Deák17 Galéria közös szervezésű pályázatán a zsűri díjazásra érdemesnek találta három diákunk munkáját is.

 

A díjazottak:

Balogh Kristóf József: Kapcsolatban
Nyenyestyán Dóra: Szelfivé foszlom
Tóth Evelin: Tehetetlenek

 

Az eredményhirdetésre 2016. március 10-én, 15 órától kerül sor a Galériában, és a műveket április 9-ig meg lehet tekinteni.
Utazó tárlaton is ki lesznek állítva a művek a tihanyi Artplaccon és a Sziget Fesztivál Artzone helyszínén.

 

Az eseménynek Facebook oldala is van, ajánljuk szeretettel, keressetek rá:
Facebook, lájkok, szelfik - köztünk élő társas magány / EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS DÍJÁTADÓ címmel.

 

Gratulálunk a diákoknak!

tovább>
Nemzeti Összetartozás Napja
2022. június 02.

Tisztelt Medgyessys Közösség!

 

Tájékoztatni szeretnék mindenkit arról, hogy a Nemzeti Összetartozás Napi ünnepségünket június 3-án, pénteken 6. órában tartjuk meg, mivel ebben az évben június 4. szombatra esik.

A tervezett program:

12.45-től 13.05-ig az iskolai énekkar tematikus műsora az aulában Orosz Péterné tanárnő vezetésével (Holló László sétány 6.)

13.05-től a teljes iskolaközösség a díszudvarra vonul, ahol egy, Börcsök Attila vezetésével iskolánk művészeti képzésében részt vevő diákjai által előzetesen felrajzolt Magyarország térkép körül sorakozunk fel, közös éneklés keretében elénekeljük az Ismerős Arcok zenekar Nélküled c. számát.

Ezt követően iskolánk néptáncos diákjai népviseletbe öltözötten Törökné Vajda Judit tanárnő vezetésével az elcsatolt területek jellegzetes néptáncait adják elő.

Az ünneplés a Himnusz közös eléneklésével zárul.

 

Kérem az iskolaközösség tagjait, hogy az ünnepre való tekintettel mindenki elegáns öltözetben jelenjen meg a megemlékezésen! (Lányok: sötét színű szoknya és fehér blúz, fiúk: sötét színű hosszúnadrág és fehér ing)

 

Tisztelettel:

 

Fekete József

intézményvezető

 

tovább>
Minden érdeklődőt szeretettel várunk március harmadikán
az Egri Borozóba a 14. évfolyamos grafikus tanulók képgrafikai
kiállításának megnyitójára.

Egri Borozó
Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
Március 3. 18 óra
meghv.png tovább>

A honlapunkon megjelent felvételi jegyzék az ideiglenes sorrendet tükrözi. A végleges sorrendet a győri Felvételi Központ alakítja ki, amelynek eredményéről a tanulókat postán, illetve a honlapunkon keresztül értesítjük.

A középfokú iskolába történő felvételi eljárás és beiratkozás rendjét szabályozó 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről alapján felhívjuk a figyelmet a felvételi eljárás legfontosabb időpontjaira és a szükséges teendőkre.
A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium felvételi tájékoztatója (2019/2020-as tanév felvételi eljárása)

A korábbi évek végleges felvételi ranglista irányszámai csak tájékoztató jellegűek, azokból messzemenő következtetéseket levonni nem lehet.


Az ideiglenes rangsorok az elért összpontszámmal az oktatási azonosítók sorrendjében tanulmányi területenként letölthetők. Pontegyenlőség esetén pedagógiai programunk alapján jártunk el. Elutasítva (E) jelzést kapott a felvételiző beiskolázási tájékoztatónk szerint, ha a felvételi valamelyik elemét nem teljesítette.


A jelentkezők közül a rangszám szerinti utolsó bejutott:

kód tagozat 2019. 2018. 2017.

0023

tehetséggondozó képzés

44.

41.

36.

0030

néptánc

11.

19.

12.

0031

festő

23.

22.

28.

0032

szobrász

19.

5.

21.

0033

általános tantervű

280.

235.

218.

0053

képző

51.

36.

36.

0063

tánc

32.

27.

26.

0083

angol

82.

68.

57.

0093

német

68.

33.

28.

 

A jelentkezők felvételi jegyzékei alább letölthetőek:
pdfTehetséggondozó (6 évf.), pdfÁltalános (4 évf.), pdfAngol (4 évf.), pdfKépzőművészeti (4 évf.), pdfTánc (4 évf.), pdfFestő (5 évf.), pdfSzobrász (5 évf.), pdfNéptánc (5 évf.) tagozat.

 

 

A megfelelő linkre kattintva megtalálható az ideiglenes rangsor. A rangsorban a felvételiző tanulót az OM azonosító szám alapján lehet megtalálni (keresés: Ctrl+F billentyű). A felvételi részpontszámairól telefonon keresztül nem áll módunkban felvilágosítást adni, mivel ezt tiltja a személyiségi jogról szóló törvény és a titokvédelmi szabályok.
 
2020. március 19-20. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

 

2020. március 23. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.

 

2020. április 6. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

 

2020. április 8. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a Hivatal által meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak.

 

2020. április 23. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

 

2020. április 30. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

 

2020. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

 

2020. június 22-24. Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

tovább>
Táncgála 2022
2022. június 01.
tancgala2022.jpg tovább>

 

false Középfokú intézménybe történő beiratkozás folyamata a 2022/2023-as tanévre vonatkozóan

 

false Tájékoztatás szülőknek vagy más törvényes képviselőknek gyermekük középfokú intézménybe történő beiratkozásához a 2022/2023. tanévre vonatkozóan

 Kedves Felvételizők! Tisztelt Szülők!

 

Megérkezett a Győri Felvételi Központból a „végleges felvételi lista”, aminek alapján tájékoztatom az érintetteket az eredményekről és a tennivalókról.


A Medgyessys közösség nevében gratulálunk a felvételi eredményhez! Sok sikert kívánunk a gimnáziumi tanulmányokhoz!

 

A felvettek jegyzéke tagozatonként felsorolva tartalmazza a felvett tanulók oktatási azonosító számait. A jegyzékben szereplő diákokat kérjük, hogy a beiratkozási egységcsomag dokumentumaiban leírtak alapján járjanak el.

 

Bővebb információ: Fekete József igazgató 06304647618


A felvételről vagy az elutasításról szóló határozatot postára adjuk legkésőbb 2022. április 29-ig.

Fel szeretnénk hívni a tanulók (gondviselők) figyelmét arra, hogy a fellebbezéshez mindenféleképpen meg kell várni a Határozatot, amit postai úton fognak megkapni hamarosan.


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 37. § (2) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 37. §-a alapján amennyiben a tanuló, a szülő nem ért egyet a döntés tartalmával, lehetősége van a tanuló érdekében jogorvoslati eljárást kezdeményezni, fellebbezést benyújtani. Erre az Nkt., az Szkt. és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján van lehetőség.

Az eljárást megindító kérelem (fellebbezés) benyújtására a - tanulónak, kiskorú esetén a szülőnek/törvényes képviselőnek – a döntés közlésétől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 naptári nap áll rendelkezésre. (A határidő jogvesztő.)

A kérelmet minden esetben a döntést meghozó intézménynél kell benyújtani!

Amennyiben a jogorvoslati eljárás megindítására nyitva álló idő alatt nem támadják meg a döntést, az véglegessé válik.

Az Nkt. 38. § (5) bekezdése alapján a nevelési-oktatási intézmény döntése végleges, ha az Nkt. 37. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak. A közlésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A keresetlevél (fellebbezés) benyújtásának halasztó hatálya van kivéve, ha a döntéshozó a nevelési-oktatási intézménybe járó többi tanuló nyomós érdeke miatt a másodfokú döntés azonnali végrehajtását rendelte el.

Az Szkt. 36. § (2) bekezdése értelmében a szakképző intézmény döntése végleges, ha az Szkt.

37. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak.


A másodfokú eljárást megindító kérelem tárgyában a fenntartó hoz döntést.

A fenntartó döntését az intézmény készíti elő. Az intézmény a hozzá beérkezett kérelmeket minden esetben átvizsgálja, megállapítja, hogy nem késett-e el, a nyitva álló 15 napos határidőn belül érkezett-e be, alá van-e írva, a jogosulttól származik-e, jogosult-e a fellebbezés benyújtására (rendelkezik a megjelölt tagozatról/képzésről/osztályról elutasító határozattal). A fellebbezés benyújtására jogosult lehet a szülő, a törvényes képviselő, gyám, gondnok, nagykorú tanuló, senki más!


Amennyiben a kérelem elkésett vagy nem a jogosulttól származik, a kérelmet végzéssel, 5 napon belül el kell utasítani!

Az eljárást megindító kérelmet érdeksérelemre vagy jogszabálysértésre hivatkozással minden esetben a döntést meghozó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, de a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója (Pappné Gyulai Katalin tankerületi igazgató) részére kell címezni.

A jogorvoslati kérelmet az erre rendszeresített nyomtatvány felhasználásával kell elkészíteni.

A jogorvoslati kérelemhez csatolni kell az intézmény felvételi döntéséről szóló határozatának másolatát.

Egy kérelemben csak egy képzési terület jelölhető meg.


A fenntartó június 01-ig dönt a fellebbezésekről, mely után értesíti az érintetteket. 


false Felvételt nyertek 2022

 

false Tájékoztató jogorvoslati eljárásról 2022

 

false Eljárást megindító kérelem 2022

 

 

  Beiratkozási egységcsomag_2022:


false BEIRATKOZÁS tájékoztató 2022

 

false Meggy-mag tájékoztató 2022

 

false Egységes kollégiumi jelentkezési lap 2022

 

false 7.E nyilatkozat etika-hittan

 

 

tovább>
Kedves Felvételizők! Tisztelt Szülők!
Sajnos adminisztratív hiba folytán a szóbeli felvételi beosztás többszöri módosítása vált szükségessé. A végleges változat elérhetővé vált 14:17 perctől.
Kérjük, aki korábban töltötte le, az ismét ellenőrizze le a dátumokat és a beosztásokat.
A hibáért szíves elnézésüket kérjük.


A felvételi vizsga beosztás az iskolánkba beérkezett jelentkezési lapok alapján történt.

pdf Ezért kérünk mindenkit, ellenőrizze az itt található beosztást. Amennyiben valaki nem találja a nevét a jegyzékben, jelezze számunkra az alábbi telefonszámokon:
  • Angol; Német tagozat: Borbélyné Bacsó Viktória (06-30-3101-251)
  • Képzőművészeti tagozatok; tánc tagozatok: Kiss Papp Csilla (06-30-4647-625)
  • Titkárság: 52/413-326/12-es mellék

Ha egy tanuló több szakot is megjelölt a felvételi lapján, akkor minden szak szóbeli felvételi vizsgáján részt kell venni, a felvételi beosztás előírásainak és időrendjének megfelelően.
tovább>
Legújabb eredményeink
2022. április 25.
2022.06.29.

Gavallér Dávid 11.A osztályos tanulónk a Diákolimpia országos döntőjében karate sportágban második helyezést ért el. Gratulálunk!2022.06.15.

Szűcs Virág iskolánk 10.A osztályos tanulója a III. Diószegi Nemzetközi Népzenei Versenyen ezüst minősítést ért el. Felkészítője Orosz Péterné tanárnő.2022.06.15.

Szabó Bence iskolánk 9.A osztáyos tanulója karate sportágban a Diákolimpia országos döntőjében két első helyezést is elért. Gratulálunk!
2022.06.13.

Mint arról korábban hírt adtunk, az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Döntőjében vizuális kultúra tantárgyból
Inczédi Dorottya 11.D osztályos tanulónk 5. helyezést ért el
Feifer Mercédesz 12.C osztályos tanulónk 7. helyezést ért el
Szanics Anikó 12.C osztályos tanulónk 27. helyezést ért el
Mojzes Sándor 12.D osztályos tanulónk 28. helyezést ért el
Sáfrány Olívia 12.D osztályos tanulónk 31. helyezést ért el.


2022.06.13.

Pető Boglárka 10.C osztályos tanulónk a Diákolimpia országos döntőjében sportlövészet sportágban második helyezést ért el.


2022.06.09.

Tegnap délután a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének a szervezésében a Medgyessy Ferenc Szakgimnázium 9-10-11, és 13. Évfolyamos néptáncos tanulói egy fél órás műsorral, majd ezt követően táncházzal hatalmas sikerrel mutatkoztak be a Debreceni Egyetem Kollégiumi épülete előtt!
Néhány fotó a tegnapi napról 

false 1. fotó

 

false 2. fotó

 

false 3. fotó

 

false 4. fotó

 


Kattints a további eredményekért!

tovább>
Ballagás 2022
2022. április 22.

Tisztelt Medgyessys közösség!

 

Tájékoztatni szeretnék mindenkit arról, hogy a ballagás miatt 2022.04.29-én csak az első 3 tanítási óra lesz megtartva, normál órarend és csengetési rend szerint. A 3. órát követően a 9., 10., 11. évfolyamok a ballagás előkészítését végzik az előzetesen megbeszéltek alapján. A ballagás 17 órakor kezdődik. Rossz idő esetén a tornateremben kerül megrendezésre, a helyi adottságok miatt a vendégek ebben az esetben a tantermekből videó rendszeren keresztül tudják megtekinteni a ballagási ünnepséget, mivel a tornateremben nincs erre mód.

Rosszidő esetén a vendégek az alábbi beosztás szerint tudják megtekinteni a ballagási ünnepséget:

12.a       II.em. 224, II.em. 11., II.em. 10.

12.b      II.em. 15., II.em. 12., II.em. 13.

12.c       fszt. 073., fszt. ebédlő, fszt. 074.

12.d      fszt. 070., fszt. 071.,

12.e      II.em. 17., II.em. 16., I.em. 06.

Amennyiben a termekben nincs elegendő férőhely a közvetítés az aulában is nézhető lesz.

 

A feldíszített termek, ahonnan az osztályok ballagnak:

12.a     I./3. terem

12.b     I./7. terem

12.c      fszt./ 1. terem    

12.d     I./4. terem 

12.e     fszt./ 18. terem       

 

április 25. (hétfő)

·       Ballagási főpróba a díszudvaron (minden részt vevő jelenlétével) 12:45-től 14:20-ig. A 7. tanórát követő foglalkozások órarend szerint megtartásra kerülnek.

·       Rossz idő esetén a főpróba időpontja április 26-ra tevődik át a fenti időbeosztás szerint.


április 28. (csütörtök)

·       Szerenád a Holló kertben 19 órai kezdéssel az osztályokkal történt előzetes egyeztetés alapján A szerenádot minden osztály a megadott szempontok alapján maga szervezi.


április 29. (péntek)

·       „Bolond” ballagás 9-től 11-ig (a városi „bolond” ballagással egyidőben).

 

Tisztelettel:

Fekete József

intézményvezető

tovább>
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) idén ősszel indítja el a Nemzeti Köznevelési Portált (NKP).
A pályázat három kategóriában került meghirdetésre.

A pályázati kiírás, illetve a felhívásról részletek az OFI honlapján érhetők el: http://ofi.hu/palyazat/nemzeti-koznevelesi-portal-diaktesztelesi-palyazata.

Pályázatot 2015. szeptember 30-ig lehet benyújtani. tovább>

 

verseny megnevezése

elért helyezés

tanuló neve és osztálya

felkészítő tanárok

OKTV vizuális kultúra

5.

Inczédi Dorottya 11.D

Kővári Attila

OKTV vizuális kultúra

7.

Feifer Mercédesz 12.C

Börcsök Attila

XXXIV. Országos Mintázásverseny

1.

Takács Tamás 14.K3

Varga Sándor

XVI. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat

Díjazásban 5 fő részesült, sorrend nélkül.

Inczédi Dorottya 11.D

Kővári Attila

Inczédi Viktória 11.D

Kővári Attila

XVI. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat

különdíj

Fanta Júlia 10.C

Börcsök Attila

Gábor Mónika Alexandra 14.K1

Börcsök Attila

XXXI. Országos Ifjúsági Táncművészeti Fesztivál, elődöntő (a döntő május 22-én lesz)

2. (kiscsoportos modern)

Szemán Zsanett, Horváth László, Kalotai Laura, Lisztes Nóra, Darvai Zsófia, Horváth Orsolya Viktória, Sári Kata Zsófia, Rimóczi Jázmin Bianka

Lévai Emese
Horváth Csaba
Kardos József

2. (modern duett)

Szemán Zsanett, Horváth László

Lévai Emese
Horváth Csaba
Kardos József

3. (modern duett)

Balog Emilia, Vass Petra Panna

Lévai Emese
Horváth Csaba
Kardos József

VIII. Detvay Zsuzsanna emlékverseny

1. (improvizáció)

Görög Nóra 13.K2

Lévai Emese
Horváth Csaba
Kardos József

1. (improvizáció)

Bede Róbert 13.K2

Lévai Emese
Horváth Csaba
Kardos József

2. (koreográfia)

Görög Nóra 13.K2

Lévai Emese
Horváth Csaba
Kardos József

OKTV vizuális kultúra

27.

Szanics Anikó 12.C

Börcsök Attila

OKTV vizuális kultúra

28.

Mojzes Sándor 12.D

Kővári Attila

OKTV vizuális kultúra

31.

Sáfrány Olívia 12.D

Kővári Attila


 Gratulálunk a szép eredményekhez!


tovább>

Cél: Ismeretek átadása, probléma felvetések és megoldási lehetőségek, információcsere és párbeszéd a szülők és szakemberek között.

 

Formája: foglalkozások időtartama: 90 perc (20 perces előadások utána fórum, beszélgetés).

Előzetes bejelentkezést nem igényel, bármikor be lehet kapcsolódni a félév során és előadások közben is.

 

Időpontok:

  • Szeptember 21. (hétfő) 17.00 óra
  • Október 19. (hétfő) 17.00 óra
  • November 30. (hétfő) 17.00 óra
  • Február 29. (hétfő) 17.00 óra
  • Március 21. Április 4. (hétfő) 17.00 óra

Helye: Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, főépület 02-es terem (1. emelet)

 

ppt Szülők Iskolája Program letöltése

 

Az 5. találkozás tematikája:

  • Hogyan tanuljuk a reál tárgyakat
  • Teljesítményszorongás
tovább>

Fellebbezés


2020. január 24. (péntek) 16 óráig

A dolgozatok javításával kapcsolatban - a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételt lehet tenni 2020. január 24-én (péntek) 16:00 óráig, az iskola igazgatójának címezve. Az észrevétel beadásához szükséges formanyomtatvány letölthető innen:Az egyéni jelentkezés menete

tovább>
spacer