Belépés a KRÉTA digitális naplóba

kreta_enaplo.png

kreata_ugyintezes.png

Keresés diákjaink között

Eseménynaptár

Virtuális túra

virtualis_tura.jpg
Járja körbe iskolánkat virtuális túránk segítségével!

Virtuális túra start


Legfrissebb galéria

     Galéria megtekintése    |     További galériák

Videó galéria

Bemutatófilm megtekintése

Facebook

Felvételizőknek

Beiratkozás a 2021/2022-es tanévre


Ezúton értesítjük a Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikumba felvételt nyert hatodikos és nyolcadikos tanulókat, hogy 2021. június 23-án 8:00-tól 16:00 óráig beiratkozást tartunk az iskola Holló László sétány 6.sz alatt lévő főépületében


A beiratkozáshoz egy beosztást is készítettünk, hogy ne kelljen fölöslegesen várakozni és mindenkinek legyen elegendő ideje az ügyintézésre: false Beiratkozási beosztás 2021


A járványügyi korlátozások enyhülése lehetővé teszi a személyes találkozást, ezért az osztályfőnökkel való megismerkedés, az adminisztrációs feladatok elvégzése, a nyelvi csoportbontás céljából szeretettel várjuk a tanulókat és szüleiket ezen a napon. A beiratkozást az egészségügyi, biztonsági ajánlásokat figyelembe véve szervezzük meg, melyhez az Önök segítségét is kérjük (szájmaszk, távolságtartás, kihelyezett kézfertőtlenítő használata).

  

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat a KRÉTA rendszeren keresztül előre fel lehet tölteni. A KRÉTA üzemeltetője az e-Ügyintézés felületén 2021.06.15-től biztosítja a szülő vagy törvényes képviselő részére, hogy a középfokú iskolába felvételt nyert tanuló adatait beküldhesse a középfokú iskola részére a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével. Az adatok feltöltésére a rendszerbe 2021.06.21.-ig lesz lehetőség.

Az adatok hitelességét ellenőriznünk kell, ezért szükséges az eredeti, személyi azonosításra alkalmas iratok bemutatása.

 

A SZÜLŐK/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐK TEENDŐI

Az e-Ügyintézés felületén 2021. június 15-től megnyílik a lehetőség a szülők/törvényes képviselők részére, hogy – a középfokú intézménybe felvételt nyert – gyermekeik adatait beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével.

 

Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:

 

a) A beiratkozással érintett tanuló általános iskolája használja a KRÉTA rendszert - A szülő/ törvényes képviselő általános iskolai gondviselői azonosítójával, jelszavával bejelentkezik az általános iskola e-Ügyintézés felületére. Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő/törvényes képviselő ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat.

 

b) A beiratkozással érintett tanuló általános iskolája nem használja a KRÉTA rendszert - A szülő/ törvényes képviselő az e-Ügyintézés felületen https://eugyintezes.e-kreta.hu/ keresztül ideiglenes regisztráció létrehozása után belép a KRÉTA e- Ügyintézés felületére és kiválasztja a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) ügyintézést. A felületen kitölti a gyermek személyes és lakcím adatait, továbbá a szülők/törvényes képviselőkre vonatkozó, valamint a beiratkozáshoz szükséges adatokat.

 

Mindkét esetben a szülő/törvényes képviselő a felületen kiválasztja az intézményt, ahová a gyermeke felvételt nyert. Az e-Ügyintézés felületén beltöltött/beírt oktatási azonosító, illetve név, születési hely és idő alapján a szoftver a kiválasztott középiskola KRÉTA rendszerébe betöltött KIFIR adatok között megkeresi és azonosítja a tanulót.

Amennyiben megtalálja a tanulót, a rendszer fogadja a középfokú intézmény KRÉTA rendszerébe beküldött adatokat, és dokumentumokat.

Abban az esetben, ha a szülő/törvényes képviselő által megadott adatok alapján a rendszer nem találja meg a tanulót a kiválasztott középfokú intézmény adatbázisában, akkor az e-Ügyintézés felületén egy üzenet jelenik meg a szülő/törvényes képviselő részére, amely felhívja a figyelmet az adatok pontosítására. Ha a szülő/törvényes képviselő azt tapasztalja, hogy az adatok helyesen kerültek megadásra, de a felületen továbbra is az adatpontosításra vonatkozó figyelmeztetés jelenik meg, akkor kérjük, vegye fel a kapcsolatot az érintett középfokú intézménnyel. A szülők/törvényes képviselők által megadott adatok csak annak a középfokú intézménynek a KRÉTA rendszerében jelennek meg, amely középfokú intézménybe a gyermek felvételt nyert.

A szülők/törvényes képviselők megtehetik, hogy a beiratkozáskor keletkező megszemélyesített dokumentumokat kinyomtatják, és az aláírt dokumentumok másolatát feltöltik az e-Ügyintézés BKI felületének „A döntéshez szükséges dokumentumok, igazolások” blokkjába, amely másolatok az adatokkal együtt átkerülnek a középfokú intézmény KRÉTA felületére.

A beiratkozáskor történő személyes megjelenés esetén az eredeti, aláírt példányokat magával tudja vinni a szülő/törvényes képviselő a középfokú intézménybe. Ha a szülő/törvényes képviselő nem tudja kinyomtatni a szükséges dokumentumokat, ebben az esetben a középfokú intézmény feladata ezt elvégezni.

 

A beiratkozással kapcsolatos bővebb információk megtalálhatóak honlapunkon:

http://www.mfg.nhely.hu/STB/Felvettek/BEIRATKOZ%c3%81S%20t%c3%a1j%c3%a9koztat%c3%b3_2021.pdf

 

Debrecen, 2021. június 07.


Felvételi jegyzék 2021/2022 + Beiratkozási egységcsomag


Kedves Felvételizők! Tisztelt Szülők!

 

Megérkezett a Győri Felvételi Központból a „végleges felvételi lista”, aminek alapján tájékoztatom az érintetteket az eredményekről és a tennivalókról.


A Medgyessys közösség nevében gratulálunk a felvételi eredményhez! Sok sikert kívánunk a gimnáziumi tanulmányokhoz!

 

A felvettek jegyzéke tagozatonként felsorolva tartalmazza a felvett tanulók oktatási azonosító számait. A jegyzékben szereplő diákokat kérjük, hogy a beiratkozási egységcsomag dokumentumaiban leírtak alapján járjanak el.

 

Bővebb információ: Fekete József igazgató 06304647618

 

A felvételről (melléklet a beiratkozási egységcsomag nyomtatványai) vagy az elutasításról szóló határozatot postára adjuk legkésőbb 2021. április 30-ig.

 

Azok a tanulók, akik nem nyertek felvételt a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (37. § (2) bekezdése alapján jogorvoslati eljárást kezdeményezhetnek, fellebbezést nyújthatnak be (az innen letölthető eljárás megindító nyomtatvány keresztül).

 

Fel szeretnénk hívni a tanulók (gondviselők) figyelmét arra, hogy a  kitöltéshez mindenféleképpen meg kell várni a Határozatot, amit postai úton fognak megkapni hamarosan.


A fellebbezés benyújtására a - tanulónak, kiskorú esetén a szülőnek - tudomására jutásától számított 15 naptári nap áll rendelkezésre.

A fellebbezés benyújtására jogosult a szülő, a törvényes képviselő, gyám, gondviselő.

Egy kérelemben csak egy képzési terület jelölhető meg. A jogorvoslati kérelemhez csatolni kell a felvételről, vagy a felvétel elutasításáról szóló határozat fénymásolatát is.

A kérelmet minden esetben a döntést meghozó intézményhez kell benyújtani, de a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója (Pappné Gyulai Katalin) részére kell címezni.

 

A járványhelyzet miatt kérjük a beszkennelt fellebbezés és a hozzátartozó melléklet (határozat) elektronikus úton történő beküldését az   Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges  e-mail címünkre, vagy postai úton történő eljuttatását iskolánk címére: Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum (4031 Debrecen, Holló László stny. 6.).

 

A fenntartó 2021. június 01-ig dönt a fellebbezésekről és értesíti az érintetteket.


pdf Felvettek jegyzéke

 

docx Fellebbezéskor kitöltendő nyomtatvány: Eljárást megindító kérelem

 

 

Beiratkozási egységcsomag:


pdf Beiratkozási tájékoztató

 

doc Kollégiumi jelentkezési lap

 

doc Meggy-mag tájékoztató

 

docx 7.E nyilatkozat etika-hittan

 

pdf E-ügyintézés

 


 

A felvételi eljárás legfontosabb időpontjai és a szükséges teendők

 

A középfokú iskolába történő felvételi eljárás és beiratkozás rendjét szabályozó 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet a 2020/2021. tanév rendje és a A Medgyessy Ferenc Gimnázium Művészeti Szakgimnázium és Technikum felvételi tájékoztatója (2020/2021-es tanév felvételi eljárása) alapján felhívjuk a figyelmet a felvételi eljárás legfontosabb időpontjaira és a szükséges teendőkre.

 

2021. március 23-24 (módosításra került a rendkívüli helyzet miatt). A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

 

2021. március 24. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.

 

2021. április 9. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

 

2021. április 14. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a Hivatal által meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak.

 

2021. április 23. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

 

2021. április 30. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

 

2021. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

 

2021. június 22-24. Beiratkozás a középfokú iskolákba.

 Szóbeli felvételi beosztás 2021


Kedves Felvételizők!


A március 5-i (pénteki) felvételi vizsgákat is meg fogjuk tartani.


A vírusvédelmi helyzet miatt ismételten tájékoztatok mindenkit arról, hogy:

 

·       A felvételi beosztás szerint, a közölt sorrendben 10 percenként váltják egymást a diákok a felvételi során.

·       Kérünk mindenkit, hogy a közölt és kiszámolt időponthoz képest legalább fél órával előbb jelenjen meg!

·       Kérjük, hogy a felvételizők az időpontokat szigorúan tartsák be!

·       A felvételizőknek szervezéstechnikai segítséget nyújtunk (diák és felnőtt segítők).

·       Várakozni az erre a célra kijelölt teremben lehet, innen fogják a segítők szólítani a felvételizőket.

·       Az iskola épületébe kizárólag csak a felvételiző diák léphet be, kézfertőtlenítést és lázmérést követően.

·       Ha a diákok igazolást kérnek a felvételin való megjelenésről, ezt a szervezőknél jelezzék!

·       Az angol tagozatra jelentkezők vizsgahelyszíne: Holló László sétány 6. , „A”. épület.

·       A képző- és mozgásművészeti tagozatra jelentkezők vizsgahelyszíne: Angyalföld tér 7., „B”. épület.

·       A vizsga ideje alatt a vírusvédelmi szabályok betartása mindenki számára kötelező (1,5 m védőtávolság, maszk, kézfertőtlenítés).

·       A vizsgabizottsággal történő kommunikáció során a tanteremben a maszk viselése ajánlott, viszont a közösségi terekben mindenki számára kötelező!

·       Ha valaki több tagozatra is jelentkezett, akkor minden felvételire el kell menni a felvételizőnek.

·       A gyakorlati vizsgák a kijelölt ütemezés szerint, tanulói csoportokban kerülnek megrendezésre.

 

Mindenkinek sok sikert kívánunk!

 

Tisztelettel:

Fekete József

 

 0063 - 4 évfolyamos tánctagozat  március 3.
 pdf beosztás 
 0053 - 4 évfolyamos képzőművészeti tagozat 
 (A felvételi két részből áll!)
március 3.
  pdf gyakorlati  pdf szóbeli
 0083 - 4 évfolyamos haladó angol - kezdő német tagozat március 4. 
 pdf beosztás
 0030 - 5 évfolyamos néptánc szakirány március 5.
 pdf beosztás
 0031 - 5 évfolyamos festő szak 
 0032 - 5 évfolyamos szobrász szak
március 5.
 pdf beosztás


pdf Kedves 9. évfolyamra Felvételiző! - Kattints ide a vizsgabehívó 2021 megtekintéséhez!Az általános iskola 8. osztályának elvégzése után illetve a tehetséggondozó osztályba 6. osztály után jelentkezhetnek intézményünkbe a tanulók. A képzést a közoktatatási törvénynek megfelelően a kiadott kerettanterv alapján készített helyi tanterv szerint végezzük. Emelt szintű képzést biztosítunk a kiemelt specialitásoknak megfelelően. Célunk, hogy az érdeklő dődiákok minél magasabb szinten tudják kibontakoztatni tehetségüket. Minden diákunk számára biztosítjuk az angol nyelv tanulását kezdő vagy haladó szinten. A második idegen nyelv kötelezően választható. Kínálatunk: német, francia, olasz, orosz nyelv. Az intézményben érettségire épülő szakképzésre van lehetőség a művészeti szakmacsoporton belül. Az érettségi után megszerezhető szakképesítésekről, a képzési időről az iskola ad információt.Felvételivel kapcsolatos információk

 

A középiskolai központi írásbeli felvételi vizsgával kapcsolatos tudnivalók

 

Az egyéni jelentkezés menete a 2020/2021. tanévben zajló középfokú felvételi eljárás során (6 évfolyamos képzés, külföldi jelentkezők, 8-os gimnazisták)

 

Az érettségi utáni szakképzés felvételi tájékoztatója
pdf A Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum felvételi tájékoztatója (2020/2021-es tanév felvételi eljárása)Tisztelt Szülők! Kedves Leendő Diákok!


A járványügyi helyzet miatt új megoldásokat kell keresnünk a hagyományos feladataink elvégzésére. A középiskolai felvételi eljárás eddig a hagyományoknak megfelelően zajlott ebben a tanévben is, azonban sajnos nyílt napot, és tájékoztató fórumot nem szervezhetünk.

 

A középiskolai felvételi eljárás sorsdöntő fontosságú, ezért az érdeklődő szülők, diákok számára szeretnénk megfelelő tájékoztatást nyújtani az iskolaválasztáshoz. Az online tájékoztatásnak két formáját tudjuk biztosítani az alábbiakban részletezett módon:

  • az elmaradt nyílt napokat pótló eseti, online tájékoztató, videokonferencia formájában, meeten keresztül
    • Nyílt napok időpontjai:

§  2020. november 18. nyelvi tagozat 17,00 óra (a megadott email címre küldött linken keresztül lehet majd csatlakozni)

§  2020. november 19. képző- és mozgásművészeti tagozat 17,00 óra (minden gimnáziumi, szakgimnáziumi és technikumi képzésünk)

§  2020. november 20. tehetséggondozó képzés 17,00 óra 


pdf Ide kattintva lehet jelentkezni online nyílt napra

  • folyamatos, egész felvételi időszakban fennálló tájékoztatási lehetőség, online intézményvezetői fogadóóra formájában november 23-tól december 04-ig 16-17 óráig 

pdf Ide kattintva lehet regisztrálni online vezetői fogadóórára


Tisztelettel: Fekete József intézményvezető

Iskolabemutató videó 1: false Medgyessy Ferenc Gimnázium - Életképek

 


Borbélyné dr. Bacsó Viktória intézményvezető-helyettes tájékoztatója: false Az általános és a nyelvi képzést bemutató videó

 

Videó: false Ákos Erik a 12.A nyelvi tagozatos osztályból


Kiss Papp Csilla intézményvezető-helyettes tájékoztatói:

 false MFG-ART képzőművészeti szakgimnáziumi képzés 2020-2021

 false MFG-ART képzőművészeti tagozat 2020-2021 

 false MFG-ART táncművészeti szakgimnáziumi képzés 2020-2021

 false MFG-ART táncművészeti tagozat 2020-2021

 pdf Kép és fogalomjegyzék felvételi 2020-21

 

 Videó: false Komócsin Sára Júlia a 12.D osztályból

 Videó: false Gábor Mónika 13. évfolyamos a festő tagozaton

 Videó: false Sitku Regina és Kiss Zsófia a 11.D osztályból

 Videó: false Miért jó táncosnak "pláne" Néptáncosnak lenni?

  


Borbélyné dr. Bacsó Viktória intézményvezető-helyettes tájékoztatója: false A 6 évfolyamos tehetséggondozó gimnáziumi képzést bemutató videó

 

Videó: false Szabó Dániel Dénes a 12.E tehetséggondozó osztályból

 

Videó: false György Annamária diákönkormányzati vezető, a 12.E tehetséggondozó osztály tagja


Miért jó táncosnak "pláne" Néptáncosnak lenni.

 spacer