Belépés a KRÉTA digitális naplóba

kreta_enaplo.png

kreata_ugyintezes.png

Keresés diákjaink között

Eseménynaptár

Virtuális túra

virtualis_tura.jpg
Járja körbe iskolánkat virtuális túránk segítségével!

Virtuális túra start


Legfrissebb galéria

     Galéria megtekintése    |     További galériák

Videó galéria

Bemutatófilm megtekintése

Facebook

Ballag már a vén diák...

A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Mûvészeti Szakközépiskola mûködésének 22. évében, az iskola történetének 18. ballagásán elhangzott beszédet és az eseményen készült galériát tekinthetik meg.Fekete József igazgató ünnepi beszéde:

Kedves Vendégeink!
Tisztelt Szülõk, Rokonok, Barátok, Tanártársaim!
Kedves Ballagó Diákok!

A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Mûvészeti Szakközépiskola mûködésének 22. évében, az iskola történetének 18. ballagásán nagy tisztelettel és megkülönböztetett szeretettel köszöntöm a megjelenteket.

Õszinte, fennkölt, érzelmes és igaz pillanatok azok amiket most közösen átélünk. Az emberi élet szakaszainak végét és kezdetét az ilyen pillanatok jelentik. Emlékezünk együtt a szalagavatóra. Akkor azt mondtam elkezdõdött a jelképes felnõtté avatási szertartásotok, amit a ballagás az érettségi és a bál zár le. És most, már ballagtok is.

A jeles napokat a rendszeres ismétlõdés, a megszokott külsõségek, a jeles napra készülõ közösség összetartó ereje emeli nagyszerû hagyománnyá. A Medgyessyben a kialakult hagyományok közül kiemelkedik a búcsúzó diákok ballagása. A ballagás, amely lezár egy négy évig tartó boldog idõszakot és megnyit egy reményteljes jövõt mindenki számára.

Ismeretet szerezni, törvényszerûséget felfedezni, szabályt alkotni, gyakorlás révén valamilyen képességet fejleszteni, együttmûködõ magatartást kialakítani, ezáltal tudásra szert tenni s ezt átadni embertársainknak, a következõ generációnak egyidõs az emberiség történetével. Felfogásunk szerint ez az iskola lényege ilyen iskolát szeretnénk alkotni. A feladat, de vele együtt a lehetõségek is nagyok. Az ifjú nemzedékétõl a KOR amiben élünk Szorgalmat, kitartást, céltudatosságot követel. Ösztönöz a tudás megszerzésére, a helytállásra.

Tisztelt Szülõk!

2005-ben Önök úgy döntöttek, hogy gyermekük számára a Medgyessy Ferenc Gimnázium lesz az érettségit adó, a felsõoktatásban való részvételre elõkészítõ intézmény.

A tantestület számára ez a döntés a bizalmat és elismerést jelentett. Négy évvel ezelõtt vállaltunk, hogy felkészítjük az Önök gyermekeit a továbbtanulásra, a felnõtt élet nehézségeire. Köszönöm megtisztelõ bizalmukat a tantestület, és az iskola valamennyi dolgozójának nevében.

Az elmúlt tanévek egyetemi, fõiskolai továbbtanulási, felvételi eredményei visszaigazolást jelentenek célkitûzésünk, eljárásaink helyességérõl, hiszen az Országos Közoktatási Intézet által kiadott hivatalos rangsorban elõkelõ eredményeket vállalhat magáénak az intézmény.

Most e jeles alkalomkor, mérlegre téve az elmúlt négy évet úgy látom, hogy vállalásainkat teljesítettük, remélhetõleg az Önök megelégedésére.

Kedves végzõs diákok!

Mi felnõttek is tudjuk, hogy nem könnyû a búcsúzás - az osztálytársaktól, barátoktól, a közvetlen környezetet jelentõ iskolától, de megkell tennünk mégpedig szépen ahogy azt illik.

Albert Eisten azt mondta, hogy nem lehetsz öreg és bölcs anélkül, hogy ne lettél volna fiatal és õrült. Alighanem ez igaz!

Tekintsünk ezért vissza röviden az elmúlt négy évre! 2005 szeptemberében kezdtétek meg középiskolai tanulmányaitokat a Medgyessyben. Hamar megízleltétek, hogy a derûs, családias légkör, segítõkész környezet, egyértelmû követelményszint vesz körül benneteket. Megtanultátok, hogy az eredmények erõfeszítések árán születnek.

Bizonyára voltak olyan idõszakok, amikor szerettétek volna, ha gyorsabban telik az idõ. Most a sok változást hozó jövõ küszöbén pedig valószínûleg szomorúan veszitek tudomásul, hogy az idõ gyorsabban telik mint kellene és vége a középiskolás éveknek.

A legjelentõsebb élmények minden bizonnyal az osztályközösséghez fûzõdnek. De úgy gondolom, hogy az iskolaközösség, a Medgyessyhez való tartozás érzése hasonló módon meghatározó volt számotokra. Hiszen „ AZ ÉLETET NEM AZOK A NAPOK JELENTIK, AMELYEK ELMULTAK, HANEM AZOK AMELYEKRE EMLÉKEZÜNK"

A hétköznapok komoly munkával teltek. Kedvelt és kevésbé kedvelt tantárgyak tanulásán keresztül vezetett az út az érettségi küszöbéig. és közben rájöhettetek a tudás megszerzésének örömére is.

Négy év alatt részeseivé, alkotóivá váltatok iskolánk gazdag mûvészeti, kulturális, sport- és közösségi életének.

Többen közületek érdeklõdésetek megfelelõen a versenyek sikerében, vagy mûvészi bemutatkozás élményében is részesültetek.

A városban, a megyében, sõt az országban és külföldön is gazdagítottátok magatok és a Medgyessy hírnevét. Eközben a kisdiákból fiatal felnõtté váltatok, akik között sok a kiváló és jó tanuló, a mások gondjai, problémái iránt nyitott, megértõ és segítõkész ember. Itt vannak közöttetek az átlagosan, de mindig egyenletesen teljesítõk, a különbözõ embert próbáló helyzetekben megfelelõen viselkedõ, a kitartó, a megbízható diákok és az igazán karakteres „súlyos" egyéniségek is.

Mindezen személyiségjegyek kialakulását, fejlõdését tantestületünk szakértelemmel, szeretettel, szigorúsággal és megértéssel segítette. Hisszük, hogy hatásunk, a Medgyessy szellemisége messze kísér majd benneteket életutatokon. Tudjuk, hogy az általatok ránk gyakorolt hatás gazdagított és formált minket tanárokat is.

Ne feledjétek az ember annyit ér amennyit változtat a világon.

Most azonban tekintsünk egy közelebbi célra.

2005-ben 155-en kezdtétek meg tanulmányaitokat a Medgyessyben. Ma 147-en ballagtok, s kezditek meg hétfõn az írásbeli vizsgát, melyet a szóbeli érettségi követ. A 147 diák közül 135-en továbbtanulásra jelentkeztek. Büszkék vagyunk erre az eredményre; és rátok, akik elértétek.

Szüleitekkel együtt nagyon szeretnénk, ha mindenki az elképzelése szerint folytathatná életútját.

Ezért vállaltak eddig is áldozatot szüleitek, ezért dolgoztatok ti is, és ezért fáradoztunk mi pedagógusok is. Szüleitek mindent megtettek azért, hogy nyugodt, gondtalan diákéveket tudhassatok magatokénak. Nem várnak ezért hálát, de azt joggal elvárják, hogy a továbbiakban is helytálljatok az egyetemen, fõiskolán. Mi tanárok is ezt várjuk tõletek.

Az életben kitartásra lesz szükség. Az egyéni boldogulás, de hazánk, sorsa is attól függ, hogy polgárai milyen szakértelemmel és mennyi elhivatottsággal végzik munkájukat.  Tartsátok mindig szem elõtt, hogy összefogással, a többieket tiszteletben tartva segíthetjük egymást a nagy és nemes célok elérésében.

Kedves Ballagó Diákok!

Az elmúlt napokban, az utolsó tanítási órákon, a tablókészítés alkalmával a Medgyessyhez méltó, szép esti szerenád alkalmával, sokféle jelét adtátok iskolátok, tanáraitok iránti tiszteletnek, köszönetnek.

Engedjétek meg, hogy én is megköszönjem a Medgyessy tantestületének, az iskola valamennyi dolgozójának odaadó munkáját.

Külön köszönettel tartozom az osztályfõnököknek. Azért mert érdekeiteket messzemenõen szem elõtt tartva töltötték be osztályfõnöki szerepüket.

Kedves Búcsúzó Negyedikesek!

A tantestület nevében köszönöm nektek a sok érzelmi és szellemi élményt, a szakmai kihívásokat és lehetõségeket.

Kívánom - tanáraitok nevében is, hogy a jövõbe vetett hittel, bizalommal és akarattal - no meg sok szerencsével ­ lépjétek át a felnõtt kor küszöbét. Erõfeszítéseiteket kísérje sok siker. Egyéni életetek legyen boldog. Ha szükségetek van jó tanácsra, segítségre, jó szóra, vagy ha meg akarjátok osztani a sikereiteket, örömeiteket, vagy ha csak meg akartok pihenni a régi kedves helyen: a Medgyessy mindig visszavár!

Beszédem zárásaként szeretnék a 12.A osztálytól idézni.

„ Büszkék vagyunk arra, hogy a Medgyessy Ferenc Gimnázium tanulói lehettünk! Köszönet Mindenért! „. Ehhez én tanáraitok nevében csak annyit tudok hozzá tenni, hogy mi is nagyon büszkék vagyunk rátok és köszönjük a lehetõséget, amit adtatok.

Most pedig kellemes és örömteli kötelességemnek teszek eleget azzal, hogy ballagási ünnepségünkön , díjat adok át azoknak a tanulóknak, akik a 4 év során a legkiemelkedõbb eredményeket érték el.

Köszönöm megtisztelõ figyelmüket. 

spacer