Belépés a KRÉTA digitális naplóba

kreta_enaplo.png

kreata_ugyintezes.png

Keresés diákjaink között

Eseménynaptár

Virtuális túra

virtualis_tura.jpg
Járja körbe iskolánkat virtuális túránk segítségével!

Virtuális túra start


Legfrissebb galéria

     Galéria megtekintése    |     További galériák

Videó galéria

Bemutatófilm megtekintése

Facebook

Általános tájékoztató végzős diákok részére

Tisztelt érettségire készülő Diákok! Tisztelt Szülők!


A vírushelyzetre való tekintettel az érettségi lebonyolításának körülményei megváltoztak, amit a 167/2021. rendelet  és a május-júniusi érettségi speciális szabályai elnevezésű tájékoztató szabályoz.

Az írásbeli érettségi vizsgák időpontja nem változott. Végleges, hogy a vizsga 2021-05-03.-án hétfőn kezdődik és az előzetesen meghirdetett (vizsgaidőpontok) időbeosztás alapján kerül lebonyolításra.

Bármilyen változás estén az érettségizőket haladéktalanul értesíteni fogjuk az érettségi vizsgával kapcsolatos esetleges további tudnivalókról és tennivalókról. Ezért kérem, hogy a KRÉTA rendszert, email fiókot, intézményi honlapot és facebook-ot mindenki fokozott érdeklődéssel figyelje.

 

Kérek minden érettségire készülőt, hogy alaposan tanulmányozza a csatolt mellékleteket!

A legfontosabb információk az érettségivel kapcsolatban: 

1. A vizsgázók legkésőbb április 30-ig email-ben megkapják a vizsga behívókat. Ezek a dokumentumok tartalmazni fogják az emelt és közép szintű vizsgák pontos helyszínét és időpontját az előzetesen leadott jelentkezések alapján. A dokumentumok csak digitális formában kerülnek kiküldésre.

 

2.  A közép szintű vizsgák kivétel nélkül iskolánkban kerülnek megrendezésre.

 

3.  Az emelt szintű vizsgák helyszínei a behívón feltüntetett debreceni középiskolák.

 

4. A vizsgák az első héten 9 órától, a második és harmadik vizsga héten 8, illetve 14 órától kerülnek megrendezésre (kérjük a melléklet tanulmányozását!). Vigyázat az időrendi táblázatban az emelt és közép szint vizsgái oszloponként, de egy táblázatban vannak feltüntetve.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2021/vizsgaidopontok_2021_maj_jun.pdf

 

5. Csak írásbeli érettségi lesz, kivéve azoknál a tantárgyaknál, amelyeknek nincsen írásbeli része, illetve azoknál a diákoknál, akik mentességet kaptak az írásbeli alól. A projekt munkákat is el kell készíteni, ahol ez a vizsga részét képezi!

 

6. Szóbeli vizsgát kell szervezni, bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, (a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet). Testnevelés vizsgatárgyból szóbeli és gyakorlati vizsgát kell szervezni. Testnevelés vizsgatárgyból a középszintű szóbeli vizsga a vizsgáztató tanár mellett a vizsgabizottság legalább két tagja jelenlétében, a vizsgaidőszak bármely napján - a vizsgázó érettségi vizsgabeosztásának figyelembevételével - lebonyolítható.

 

7. Vizuális kultúra vizsgatárgyból tett középszintű vizsga esetén a vizsgázó pontszámát az írásbeli vizsgarész alapján, gyakorlati vizsgarész nélkül kell megállapítani.

 

8. A lebonyolításnál be kell tartani minden higiéniai, védő és a távolságra vonatkozó szabályt is (1,5m), azaz normál tanteremben legfeljebb 10 vizsgázó lehet.


9. Az érettségi vizsgán kötelező alkalomhoz illő módon, ünneplő ruhában megjelenni. Fokozottan kell figyelni a kulturális és szociális, udvariassági szabályok és a házi rend betartására. Több vizsgatárgy esetében is (a csatolt fájlnak megfelelően) a vizsgázó kötelessége biztosítani a vizsgán használható eszközöket (pl. számológép, atlasz).

 

10. A vizsgára a rendkívüli helyzet miatt első héten 07:30 órától, 08:30 óráig lehet érkezni. Második, harmadik héten 06:30 órától, 07:30 óráig, illetve délutáni érettségi esetén 13:00 órától, 13:30 óráig lehet érkezni.

 

11. A bejáratnál kötelező kézfertőtlenítés és testhőmérséklet mérés lesz. Belépni csak szabályosan viselt védőmaszkban lehet. A regisztrációt követően haladéktalanul fel kell menni a vizsgaterembe és a felügyelő tanár útmutatásai alapján, személyazonosság ellenőrzése után, el kell végezni a szükséges adminisztrációt. A jogszabály alapján kötelező tájékoztatás minden teremben az iskolarádión keresztül fog történni. Az ülésrend garantálja a biztonságos szociális távolságot, ezért mindenkinek a vizsgateremben kijelölt helyén kell tartózkodnia. A biztonságos távolság miatt maszkot csak akkor kötelező viselni a teremben, ha a vizsgázó valamilyen ok miatt (pl. mosdó) elhagyja az ülőhelyét.

 

12. Különösen fontos, hogy a Holló László sétányon továbbra is tilos a csoportosulás. Ezért érkezéskor mindenkinek folyamatosan tartania kell a szociális távolságot. A hatékony közlekedés érdekében kérek mindenkit, hogy ha valamilyen ok miatt szükséges, az iskola belterületén várakozzon. A vizsga ideje alatt az épület semmilyen indokkal sem hagyható el. A vizsga befejezését követően ugyanezek a szabályok érvényesek. A csoportosulás elkerülése miatt mindenkinek a lehető legbiztonságosabb és leggyorsabb módon el kell hagynia vizsga helyszínét. Sajnos nincs mód a hagyományos megbeszélésekre. Erre csak digitális módon lesz lehetőség.

 

13. A középszintű írásbeli vizsgadolgozatok megtekintésének napjai: 2021. május 31-június 1.

 

Ballagás:


Sajnos a rendkívüli körülmények miatt a szerenád és a ballagás nem tartható meg a hagyományok szerint, ezért a ballagást, igazodva a rendkívüli helyzethez, a tavalyi évhez hasonlóan (diákok, szülők és tanárok által is támogatott módon) kerül megvalósításra.

Ezért április 30-án minden osztályfőnök saját szervezésben online ballagást tart osztályfőnöki óra keretében. 17.00 órától a honlapon és a Kréta rendszeren keresztül üdvözöljük és ünnepeljük a ballagó diákokat.

Az érettségi bizonyítvány kiosztása után (ez megegyezik az adott vizsgabizottság működésének utolsó napjával) az előző évben bevezetett mintának megfelelően ballagási ünnepséget tartunk az aulában, amire tanulónként 4 vendég hívható (ha az erre vonatkozó szabályozás nem változik).

Az eredetileg kijelölt szóbeli érettségi időintervallum kiválasztott napján osztályonként az érettségi eredményhirdető értekezletet, a bizonyítványok átadását és a ballagási ünnepséget 17 órai kezdettel összevonjuk, az alábbi időpontokban:

12. A június 16., 12. B június 25., 12. C június 22., 12. D június 21. és 12. E június 15.

(*A kijelölt időpontok az érettségi elnök döntésétől függően az adott szóbeli érettségi időintervallumon belül változhatnak.)

A végzős osztályok osztályozó értekezletét digitális konferencia formájában 2021-04-30.-án a törvényi előírásoknak megfelelően megtartjuk. Ekkor kerülnek lezárásra és véglegesítésre az osztályzatok, illetve eddig az időpontig kell az esetleg szükséges osztályozó vizsgákat lebonyolítani. Projekt tárgyak esetében a projekteket a szaktanároknak, digitálisan be kell adni legkésőbb eddig az időpontig.

 

Ha az érettségi vagy szakmai vizsgákkal kapcsolatban kérdés merül fel, akkor levélben ( Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges ) vagy telefonon (06304647618) keresztül tudok tájékoztatást adni.

 

Mindenkinek további eredményes felkészülést kívánok!

 

Tisztelettel:

 Fekete József

 

 

Hasznos linkek, csatolt dokumentumok


Érettségi vizsgatárgyak követelményei:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021tavaszi_vizsgaidoszak/2021tavasz_nyilvanos_anyagok_listaja

Érettségi vizsgák időpontjai:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021tavaszi_vizsgaidoszak/2021tavasz_vizsgaidopontok

Használható történelmi atlaszok:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021tavaszi_vizsgaidoszak/hasznalhato_tortenelmi_atlasz_2021

Egészségügyi ajánlások:


spacer