Belépés a KRÉTA digitális naplóba

kreta_enaplo.png

kreata_ugyintezes.png

Keresés diákjaink között

Eseménynaptár

Virtuális túra

virtualis_tura.jpg
Járja körbe iskolánkat virtuális túránk segítségével!

Virtuális túra start


Legfrissebb galéria

     Galéria megtekintése    |     További galériák

Videó galéria

Bemutatófilm megtekintése

Facebook

A közösségi szolgálat


Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak?
Az iskolai közösségi szolgálat egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam, szakkör, diákönkormányzat) végzett tevékenység, amely a helyi közösség érdekeit szolgálja, miközben biztosítja a résztvevők személyes fejlődését és tanulását is. Ilyen tevékenység lehet például a szomszédos óvoda rozsdás kerítésének lefestése, udvari játékainak rendbehozatala; segítségnyújtás rászorulóknak, műsor, beszélgetés egy idősek otthonában vagy gyermekotthonban; kórházi játszóház szervezése beteg gyerekek számára; a helyi park kitakarítása; karácsonyi ajándékgyűjtő akció, ruha és élelmiszergyűjtés; állatmenhelyen karbantartási munka végzése és kutyasétáltatás; korrepetálás, mentorálás hátrányos helyzetű gyerekek körében, stb.
Ezen tevékenységek kettős célt szolgálnak. A csoport és az egyén nem „csak” tesz valamit a köz javára, megold egy problémát, és értéket teremt, hanem tanul is közben: együttműködést, konfliktuskezelést, empátiát, kreatív gondolkodást, projekttervezést, felelős döntéshozatalt, felelősségvállalást és még sok egyebet.

 

xls	 Igazolás közösségi szolgálatról

 


Az iskolai közösségi szolgálat és az önkéntesség kapcsolata
Az iskolai közösségi szolgálat kapcsán nem szerencsés önkéntes munkáról beszélnünk, hiszen egy olyan iskolai elvárás semmiképpen sem lehet önkéntes, aminek nem teljesítése komoly szankcióval jár (érettségi bizonyítvány visszatartása). Az a tény, hogy a diákoknak beleszólásuk lehet a tevékenység vagy a helyszín megválasztásába választási lehetőség, de semmiképpen sem önkéntesség. Azt viszont biztosan remélhetjük, hogy azok a diákok, akiket megérint majd a közösségi szolgálat szellemisége, a segítés öröme, akik kedvüket lelik ezekben a tevékenységekben, ők felnőttként is szívesen részt vesznek ilyen tevékenységekben, mint önkéntesek, és szülőként gyermekeiket is erre ösztönzik majd.

Az iskolai közösségi szolgálat célja
A közösségi szolgálat lehetővé teszi a diákok számára, hogy tapasztalati tanuláson keresztül fejlesszék demokratikus készségeiket, személyes és szociális kompetenciáikat, szociális érzékenységüket. Ugyanakkor fontos ellensúlyt jelent a középiskola egyéb tantárgyi elvárásával szemben. A jól megtervezett és szakmailag megalapozott közösségi szolgálati projekt egyszerre kihívás és élvezetes időtöltés, személyes utazás önmagunk felfedezéséhez. Minden egyes diák máshonnan indul, és ezért mások a célkitűzései és szükségletei, de sokak számára a közösségi szolgálati tevékenységek olyan fontos tapasztalatokat rejtenek, amelyek akár az életüket is képesek megváltoztatni.

A közösségi szolgálat elsődleges célja tehát a diákok fejlesztése és nevelése, annak érdekében, hogy

 • képesek legyenek kezelni új kihívásokat és szerepeket;
 • értsék, hogy különféle közösségek tagjaként felelősséggel tartoznak egymásért és a környezetükért;
 • képesek legyenek aktívan és konstruktívan részt venni tartós, együttműködésen alapuló projektekben, kezdeményezésekben, valamint különféle tevékenységi formákban, beleértve az intellektuális, fizikai, kreatív és érzelmi tapasztalatokat is;
 • reflektív gondolkodókká váljanak, akik tisztában vannak erősségeikkel és korlátaikkal, akik képesek reális célokat kitűzni, és stratégiákat kidolgozni személyes fejlődésük érdekében.

(Galambos Rita – Matolcsi Zsuzsa: IKSZ Módszertani kézikönyv iskolai közösségi szolgálati tevékenységek és projektek megvalósításához, Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, Budapest, 2012)

A Köznevelési törvény végrehajtási rendelet
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
45. A középiskolában a közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések
133. § (1) Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet, amely alapján az Nkt.-ban az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott ötven óra közösségi szolgálat elvégzése igazolható legkésőbb a tanuló érettségi bizonyítványa kiadásának időpontjára.
(2) A közösségi szolgálat keretei között 
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási, 
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi, 
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős
területen folytatható tevékenység.
2016. 01.01. után érettségizőktől kötelezően el kell kérni a közösségi szolgálat teljesítéséről szóló igazolást.
9–12. évfolyamos tanulói számára három tanévre, lehetőség szerint arányosan elosztva, legalább ötven órás közösségi szolgálatot kell teljesíteni. A közösségi szolgálatot fogadó intézményben, szervezetnél kell eltölteni. Fogadó intézmény, szervezet lehet alapítvány, egyesület, állami vagy önkormányzati fenntartású intézmény (iskola, óvoda, kórház, múzeum, levéltár, könyvtár stb.). Az iskola is szervez tevékenységeket, melyekről az iskola közösségi szolgálat elnevezésű facebook csoportján belül lehet tájékozódni, programokra jelentkezni. Javasoljuk, hogy ne csak az iskola által meghirdetett lehetőségek közül válasszanak, hanem keressenek olyan fogadó intézményt, ahol a gyermek szívesen tevékenykedne a közösségi szolgálat keretében, ilyen esetben együttműködési megállapodást kell kötnie az iskolának a fogadó szervezettel, ezt a nyomtatványt a tanuló elkérheti az iskola 108-as irodájában.
A tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe. A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.

 

A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként:

 • a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,
 • az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

 

Tisztelettel: Bátori Anna

Közösségi szolgálat koordinátora

 

Állandó közösségi szolgálati lehetőségek:

 • Méliusz Juhász Péter Könyvtár: 52 502-826, email: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
 • Állatkert: Fodor Krisztina: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
 • Négy Mancs Négy Kerék - kutyasétáltatás, Varga Angelika: facebook közösségi szolgálat csoporton keresztül.
 • Kenézy Gyula Kórház: 108-as irodában jelentkezni
 • Szent Teréz Gondozóház- felolvasás, beszélgetés, sétálás az idős lakókkal, kézműves foglalkozás, Magyarné Sónyák Zsuzsanna: 20/3933022
 • Hunor és Magor Lovas Egyesület: 108-as irodában jelentkezni

 

 

 Együttműködési megállapodások:

 1. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
 2. Piruett Tánc Stúdió: Holopovics Zsófia
 3. Eötvös Utcai D.S.E: Tóháti Nikolett, Szombathy András
 4. DE ÁOK Immunológiai Intézet
 5. Földes Községi Könyvtár: Joó László
 6. Debreceni Egyetem BTK: Fésüs Ákos
 7. Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete: Bencze Norbert
 8. Nyírmihálydi Református Egyházközség
 9. Csillagvár Óvoda
 10. Debreceni Egyetem Gyakorló Óvoda
 11. Baptista Tevékeny Szeretet Misszió
 12. Esztári Közös Önkormányzat Kismarjai Kirendeltsége
 13. Holló János utcai Óvoda
 14. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ
 15. Nyírkáta Község Önkormányzat: Jakab Kitti
 16. Áchim András Utcai Óvoda
 17. Petőfi Sándor Városi Könyvtár: Kincses Zoltán
 18. Sinay Miklós Utcai Óvoda: Kálucz Sára
 19. Berettyóújfalui Szederinda Egyesület
 20. Mikepércsi Község Önkormányzat: Morvai Fruzsina
 21. Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
 22. Konyár Község Önkormányzat
 23. Magyar Nemzeti Levéltár
 24. Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
 25. Bocskaikert Napsugár Óvoda
 26. Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ
 27. Debrecen-Széchényi Kerti Református Egyházközség
 28. Fehérgyarmat Általános Művelődési Központ
 29. Monostorpályi Óvoda
 30. Árpád Vezér Általános Iskola
 31. Napfény Óvoda és Bölcsőde
 32. Nyíracsádi Önkormányzati Óvoda
 33. Nádudvari Mikrotérségi Szociális Központ
 34. Tócóskerti Óvoda
 35. Polgár Város Önkormányzatának Központ
 36. Városi Könyvtár
 37. Bányai Júlia utcai Óvoda
 38. Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
 39. Mikepércsi Utcai Általános Iskola
 40. Aranykezek Egészségnevelő Közhasznú Egyesület
 41. Álmosdi Görögkatolikus Egyházközség
 42. Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
 43. Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda: Kónya Boglárka
 44. Hallássérültek Egységes Pedagógia Módszertani Intézmény
 45. OHÜ Hulladékgazdálkodási Ügynökség
 46. Munkaiskola Alapítvány
 47. Bocskaikerti Humánszolgáltatási Központ
 48. Táncsics Mihály Utcai Óvoda
 49. HGETalja Könyvtár
 50. Szivárvány Óvoda
 51. Sipos Utcai Óvoda
 52. Szent Teréz Átmeneti Gondozóház
 53. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület
 54. DPE a Cívisvárosért Polgárőr Egyesület
 55. Dr. Molnár István Óvoda, Általános Iskola
 56. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
 57. Debreceni Nyugdíjas Egyesület
 58. A Tea útja közhasznú Egyesület
 59. Kuruc Utcai Óvoda
 60. Pósa Utcai Óvoda
 61. Debreceni Cívis Póló Vízilabda Egyesület
 62. Debreceni Kilométerek Sportegyesület
 63. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye
 64. Sansz-Segít a Négylábúak Szeretete Alapítvány
 65. Tündérkert Óvoda és Bölcsőde
 66. HEXVAVE Vasútbarát Egyesülete
 67. Közép Utcai Óvoda
 68. Medienn Bt.
 69. KTKT Idősek Otthona
 70. HB-mi Vadgazdálkodók és Vadászok Szövetsége
 71. Péczeli József Általános Iskola
 72. Debreceni Anime Egyesület
 73. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda
 74. Debreceni Egyetem Klinikai Központ
 75. Álmosdi Református Egyházközség
 76. Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskola
 77. Debrecen- Széchényi Kerti Református Egyházközség
 78. Discimus Szakközépiskola
 79. Refomix Nonprofit Közhasznú Kft.
 80. Főnix Rendezvényszervező Kft.
 81. Görgey Utcai Óvoda
 82. Polgárőrség Nyírábrányi Egyesülete
 83. IKSZT Közösségi Ház
 84. Benedek Elek Óvoda
 85. Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ
 86. DMJV Városi Szociális Szolgálat
 87. BAKI Egyesület
 88.  Városi Könyvtár és Művelődési Ház
 89. Nyírlugos Város Önkormányzata Melkó Mónika
 90. Földes Községi Óvoda: Szőke Miklós
 91. Csapókerti Általános Iskola
 92. Gondozási Központ és Községi Könyvtár
 93. Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros
 94. Valcer Alapfokú Művészeti Iskola
 95. Hatvani Terézia háziorvos
 96. Kerekecske Dombocska Alapítvány Mátészalka
 97. Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség
 98. Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium
 99. Csodakutya Alapítvány
 100. István Református Támogató és Házigondozó Szolgálat
 101. Manó-Tanya 2009 KHT
 102. Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit
 103. Létavértesi Gyermeksziget Óvoda
 104. Méliusz Juhász Péter Könyvtár
 105. Forrás Lelki Segítők Egyesülete
 106. DEOEC Fül-orrr-gége Klinika
 107. Kabai Óvoda
 108. Áchim András Utcai Óvoda
 109. Szabadságtelepi Óvoda
 110. Lehel Utcai Óvoda
 111. Városi Óvodai Intézmény (Kisújszállás)
 112. Ebes Kult. Közhaszn. Nonprofit Kft
 113. Városi Művelődési Ház és Könyvtár Biharkeresztes
 114. Baptista Bibliai Közösség Alapítvány
 115. Napfény Óvoda és Bölcsőde Nádudvar
 116. Gönczy Pál Utcai Óvoda
 117. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár
 118. Karácsony György Utcai Óvoda
 119. Köz-Pont Egyesület
 120. Fehér Bot Alapítvány
 121. Nyíradonyi Szivárvány Óvoda: Furó Katalin
 122. Héra Egyesület
 123. Opera Egyesület
 124. Nyírlugosi Általános Iskola
 125. Debreceni Regionális Közlekedési Egyesület
 126. Debreceni Benedek Elek Általános Iskola
 127. Jégkarc Egyesület
 128. Barakonyi Patakvölgy Egyesület
 129. Nemzeti Művelődési Intézet
 130. Napraforgó Waldorf Ált.Isk. Gimn. és AMI
 131. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda
 132. Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immanuel Otthona
 133. Nyírlugos Város Önkormányzata
 134. Vojtina Bábszínház
 135. Támogassuk a rászoruló állatokat alapítvány
 136. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
 137. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola
 138. Mese-Vár Óvoda
 139. Kertész László Városi Könyvtár
 140. MPE SZabadkeresztény Körzet
 141. Kenguru Tánc SE
 142. Debreceni Csökkentlátók Otthona
 143.  Debreceni Úszóteknőcök SE
 144. MTA Atommagkutató Intézet
 145. Polgár Város Önkormányzata
 146. Ispotály Utcai Óvoda
 147. PEPE SE
 148. Kisköre Városi Önkormányzat
 149. Mesevár Óvoda és Bölcsőde
 150. Kell Alapítvány
 151. Debrecen-Tégláskerti Református Egyházközség
 152. EMMI Debreceni Javítóintézet
 153. Bárándi Napsugár Óvoda
 154. Debreceni Művelődési Központ
 155. Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
spacer