Belépés a KRÉTA digitális naplóba

kreta_enaplo.png

kreata_ugyintezes.png

Keresés diákjaink között

Eseménynaptár

Virtuális túra

virtualis_tura.jpg
Járja körbe iskolánkat virtuális túránk segítségével!

Virtuális túra start


Legfrissebb galéria

     Galéria megtekintése    |     További galériák

Videó galéria

Bemutatófilm megtekintése

Facebook

Mit kaptam a gimnáziumtól?

Volt osztályfőnökömtől a pszichológia, az irodalom és a történelem iránti érdeklődésem elmélyülését. Sorolhatnám még, de nemcsak a volt tanárokat, hanem mai napig kedves barátaimat, volt osztály-, vagy iskolatársaimat. A "Köszönöm!" igen kevés ehhez, egy baráti kacsintás talán több hálát és bizalmat érzékeltet: hát kacsintok!

MEZŐ FERENC, pszichológus

Hírek, aktualitások

Felvételi jegyzék 2022/2023 + Beiratkozási egységcsomag

false Középfokú intézménybe történő beiratkozás folyamata a 2022/2023-as tanévre vonatkozóan

 

false Tájékoztatás szülőknek vagy más törvényes képviselőknek gyermekük középfokú intézménybe történő beiratkozásához a 2022/2023. tanévre vonatkozóan

 Kedves Felvételizők! Tisztelt Szülők!

 

Megérkezett a Győri Felvételi Központból a „végleges felvételi lista”, aminek alapján tájékoztatom az érintetteket az eredményekről és a tennivalókról.


A Medgyessys közösség nevében gratulálunk a felvételi eredményhez! Sok sikert kívánunk a gimnáziumi tanulmányokhoz!

 

A felvettek jegyzéke tagozatonként felsorolva tartalmazza a felvett tanulók oktatási azonosító számait. A jegyzékben szereplő diákokat kérjük, hogy a beiratkozási egységcsomag dokumentumaiban leírtak alapján járjanak el.

 

Bővebb információ: Fekete József igazgató 06304647618


A felvételről vagy az elutasításról szóló határozatot postára adjuk legkésőbb 2022. április 29-ig.

Fel szeretnénk hívni a tanulók (gondviselők) figyelmét arra, hogy a fellebbezéshez mindenféleképpen meg kell várni a Határozatot, amit postai úton fognak megkapni hamarosan.


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 37. § (2) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 37. §-a alapján amennyiben a tanuló, a szülő nem ért egyet a döntés tartalmával, lehetősége van a tanuló érdekében jogorvoslati eljárást kezdeményezni, fellebbezést benyújtani. Erre az Nkt., az Szkt. és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján van lehetőség.

Az eljárást megindító kérelem (fellebbezés) benyújtására a - tanulónak, kiskorú esetén a szülőnek/törvényes képviselőnek – a döntés közlésétől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 naptári nap áll rendelkezésre. (A határidő jogvesztő.)

A kérelmet minden esetben a döntést meghozó intézménynél kell benyújtani!

Amennyiben a jogorvoslati eljárás megindítására nyitva álló idő alatt nem támadják meg a döntést, az véglegessé válik.

Az Nkt. 38. § (5) bekezdése alapján a nevelési-oktatási intézmény döntése végleges, ha az Nkt. 37. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak. A közlésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A keresetlevél (fellebbezés) benyújtásának halasztó hatálya van kivéve, ha a döntéshozó a nevelési-oktatási intézménybe járó többi tanuló nyomós érdeke miatt a másodfokú döntés azonnali végrehajtását rendelte el.

Az Szkt. 36. § (2) bekezdése értelmében a szakképző intézmény döntése végleges, ha az Szkt.

37. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak.


A másodfokú eljárást megindító kérelem tárgyában a fenntartó hoz döntést.

A fenntartó döntését az intézmény készíti elő. Az intézmény a hozzá beérkezett kérelmeket minden esetben átvizsgálja, megállapítja, hogy nem késett-e el, a nyitva álló 15 napos határidőn belül érkezett-e be, alá van-e írva, a jogosulttól származik-e, jogosult-e a fellebbezés benyújtására (rendelkezik a megjelölt tagozatról/képzésről/osztályról elutasító határozattal). A fellebbezés benyújtására jogosult lehet a szülő, a törvényes képviselő, gyám, gondnok, nagykorú tanuló, senki más!


Amennyiben a kérelem elkésett vagy nem a jogosulttól származik, a kérelmet végzéssel, 5 napon belül el kell utasítani!

Az eljárást megindító kérelmet érdeksérelemre vagy jogszabálysértésre hivatkozással minden esetben a döntést meghozó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, de a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója (Pappné Gyulai Katalin tankerületi igazgató) részére kell címezni.

A jogorvoslati kérelmet az erre rendszeresített nyomtatvány felhasználásával kell elkészíteni.

A jogorvoslati kérelemhez csatolni kell az intézmény felvételi döntéséről szóló határozatának másolatát.

Egy kérelemben csak egy képzési terület jelölhető meg.


A fenntartó június 01-ig dönt a fellebbezésekről, mely után értesíti az érintetteket. 


false Felvételt nyertek 2022

 

false Tájékoztató jogorvoslati eljárásról 2022

 

false Eljárást megindító kérelem 2022

 

 

  Beiratkozási egységcsomag_2022:


false BEIRATKOZÁS tájékoztató 2022

 

false Meggy-mag tájékoztató 2022

 

false Egységes kollégiumi jelentkezési lap 2022

 

false 7.E nyilatkozat etika-hittan

 

 

Tovább >
Legújabb eredményeink


Abigél Országos Minősítő Táncfesztivál, Miskolc, X. Évad, 2022.05.15.


Arany minősítés:


Keresem az utam - moderntánc duett – Balogh Emília, Vass Petra

Koreográfus: Horváth Csaba

false Oklevél


Charleston – karaktertánc csoportos– 13.t és Szemán Zsanett

Koreográfus: Poroszlay Éva

false Oklevél


Lépteink nyomán – moderntánc csoportos– moderntánc fakultáció

Koreográfus: Lévai Emese

false Oklevél


Polcra raktam a szívem - moderntánc csoportos - moderntánc fakultáció

Koreográfus: Lévai Emese

false Oklevél


Igen, nem, talán – moderntánc duett -Szemán Zsanett, Horváth László

Koreográfus: Lévai Emese

false Oklevél


Hallgasd a csendem - moderntánc szóló – Görög Nóra

Koreográfus: Lévai Emese

false Oklevél


Ezüst minősítés:


Hívlak - moderntánc formáció – 11.c

Koreográfus: Lévai Emese

false Oklevél


Vonzódás – klasszikus balett duett – Görög Nóra, Bede Róbert

Koreográfus: Poroszlay Éva

false Oklevél


Egyesületi különdíj a Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikumnak

false Oklevél


Koreográfusi különdíj: Lévai Emese

false Oklevél


Gratulálunk az eredményekhez!
false Német nyelvi iskolai verseny
Üveges Eszter 9.A osztályos tanulónk a Less Nándor Földrajzverseny Döntőjében 3. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Homolya Ferenc.


false A részletek itt olvashatók.


 X. Tánc-Kiállítás, Modern-Kortárs Országos Táncművészeti Verseny Budapest, 2022.04.24.

 

I. hely (moderntánc csoportos kategória, felnőtt korosztály): ...és végül megláttalak

Koreográfus: Horváth Csaba

Táncolják: Görög Nóra, Zsila Noémi, Szabó Sára, Bede Róbert

 

II. hely (kortárs tánc csoportos kategória, felnőtt korosztály): Egy nap az élet

Koreográfus: Lévai Emese

Táncolják: Görög Nóra, Zsila Noémi, Szabó Sára, Bede Róbert

 

III. hely (moderntánc csoportos kategória, ifjúsági korosztály): Polcra raktam a szívem

Koreográfus: Lévai Emese

Táncolják: Szemán Zsanett, Horváth László, Kalotai Laura, Lisztes Nóra, Darvai Zsófia, Horváth Orsolya Viktória, Sári Kata Zsófia, Rimóczi Jázmin Bianka

 

III. hely (moderntánc duett kategória, ifjúsági korosztály): Igen, nem, talán

Koreográfus: Lévai Emese

Táncolják: Szemán Zsanett, Horváth László

 

III. hely (moderntánc csoportos kategória, felnőtt korosztály): Lépteink nyomán

Koreográfus: Lévai Emese

Táncolják: Görög Nóra, Szemán Zsanett, Balogh Csaba, Horváth László

(Ennél a számnál Görög Nóri miatt kellett felnőttben indítani a csapatot, mert már leérettségizett, így felnőttnek számít)

 

 

Gratulálunk a szép eredményekhez!


Tovább >
Ballagás 2022

Tisztelt Medgyessys közösség!

 

Tájékoztatni szeretnék mindenkit arról, hogy a ballagás miatt 2022.04.29-én csak az első 3 tanítási óra lesz megtartva, normál órarend és csengetési rend szerint. A 3. órát követően a 9., 10., 11. évfolyamok a ballagás előkészítését végzik az előzetesen megbeszéltek alapján. A ballagás 17 órakor kezdődik. Rossz idő esetén a tornateremben kerül megrendezésre, a helyi adottságok miatt a vendégek ebben az esetben a tantermekből videó rendszeren keresztül tudják megtekinteni a ballagási ünnepséget, mivel a tornateremben nincs erre mód.

Rosszidő esetén a vendégek az alábbi beosztás szerint tudják megtekinteni a ballagási ünnepséget:

12.a       II.em. 224, II.em. 11., II.em. 10.

12.b      II.em. 15., II.em. 12., II.em. 13.

12.c       fszt. 073., fszt. ebédlő, fszt. 074.

12.d      fszt. 070., fszt. 071.,

12.e      II.em. 17., II.em. 16., I.em. 06.

Amennyiben a termekben nincs elegendő férőhely a közvetítés az aulában is nézhető lesz.

 

A feldíszített termek, ahonnan az osztályok ballagnak:

12.a     I./3. terem

12.b     I./7. terem

12.c      fszt./ 1. terem    

12.d     I./4. terem 

12.e     fszt./ 18. terem       

 

április 25. (hétfő)

·       Ballagási főpróba a díszudvaron (minden részt vevő jelenlétével) 12:45-től 14:20-ig. A 7. tanórát követő foglalkozások órarend szerint megtartásra kerülnek.

·       Rossz idő esetén a főpróba időpontja április 26-ra tevődik át a fenti időbeosztás szerint.


április 28. (csütörtök)

·       Szerenád a Holló kertben 19 órai kezdéssel az osztályokkal történt előzetes egyeztetés alapján A szerenádot minden osztály a megadott szempontok alapján maga szervezi.


április 29. (péntek)

·       „Bolond” ballagás 9-től 11-ig (a városi „bolond” ballagással egyidőben).

 

Tisztelettel:

Fekete József

intézményvezető

Tovább >
Diákjaink országos versenyeredményei

 

verseny megnevezése

elért helyezés

tanuló neve és osztálya

felkészítő tanárok

OKTV vizuális kultúra

5.

Inczédi Dorottya 11.D

Kővári Attila

OKTV vizuális kultúra

7.

Feifer Mercédesz 12.C

Börcsök Attila

XXXIV. Országos Mintázásverseny

1.

Takács Tamás 14.K3

Varga Sándor

XVI. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat

Díjazásban 5 fő részesült, sorrend nélkül.

Inczédi Dorottya 11.D

Kővári Attila

Inczédi Viktória 11.D

Kővári Attila

XVI. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat

különdíj

Fanta Júlia 10.C

Börcsök Attila

Gábor Mónika Alexandra 14.K1

Börcsök Attila

XXXI. Országos Ifjúsági Táncművészeti Fesztivál, elődöntő (a döntő május 22-én lesz)

2. (kiscsoportos modern)

Szemán Zsanett, Horváth László, Kalotai Laura, Lisztes Nóra, Darvai Zsófia, Horváth Orsolya Viktória, Sári Kata Zsófia, Rimóczi Jázmin Bianka

Lévai Emese
Horváth Csaba
Kardos József

2. (modern duett)

Szemán Zsanett, Horváth László

Lévai Emese
Horváth Csaba
Kardos József

3. (modern duett)

Balog Emilia, Vass Petra Panna

Lévai Emese
Horváth Csaba
Kardos József

VIII. Detvay Zsuzsanna emlékverseny

1. (improvizáció)

Görög Nóra 13.K2

Lévai Emese
Horváth Csaba
Kardos József

1. (improvizáció)

Bede Róbert 13.K2

Lévai Emese
Horváth Csaba
Kardos József

2. (koreográfia)

Görög Nóra 13.K2

Lévai Emese
Horváth Csaba
Kardos József

OKTV vizuális kultúra

27.

Szanics Anikó 12.C

Börcsök Attila

OKTV vizuális kultúra

28.

Mojzes Sándor 12.D

Kővári Attila

OKTV vizuális kultúra

31.

Sáfrány Olívia 12.D

Kővári Attila


 Gratulálunk a szép eredményekhez!


Tovább >
Érettségivel kapcsolatos tájékoztatás

Tisztelt Medgyessys közösség!

 

Tájékoztatni szeretnék mindenkit arról, hogy az éves munkatervben meghatározottak alapján:

·       május 2-3-4-én az érettségi vizsgák miatt nincs tanítás,

·       Az első héten 9 órai kezdettel kerülnek megrendezésre az érettségi vizsgák.

·       Május 5-én* az angol nyelvi érettségi vizsga napján délutáni tanítás lesz a mellékelt tanítási rend szerint.

·       Május 6-án (pénteken) német érettségi lesz, ez kevés tantermet érint, ezért a tanítás normál órarend szerint, normál csengetési renddel történik. Ez vonatkozik az írásbeli érettségi 2., 3. hetére is. Ezeken a napokon 8 órai, illetve 14 órai kezdettel lesznek írásbeli érettségi vizsgák.

Felhívom az érettségiző diákok figyelmét arra, hogy alaposan olvassák el az érettségi behívó leveleket. Különös tekintettel az emelt szintű érettségikre, mivel ezek külső helyszínen történnek. A középszintű behívók még nem tartalmazzák a szóbeli érettségik beosztását és az értekezletek (tájékoztató és eredményhirdető) időpontját, ezekről a betekintés napján (2022. május 30.) lehet tájékozódni a jegyzőktől. Általános szabály, hogy az érettségin alkalomhoz illő öltözetben a viselkedési és illemszabályok maradéktalan betartása mellett kell megjelenni, legkésőbb fél órával a vizsga kezdete előtt.

 

Debrecen, 2022. április 21.

 

Tisztelettel:

 

Fekete József

intézményvezető

*Május 05-i tanítási rend:

1.       13:10  -  13:45

2.       13:50  -  14:25

3.       14:30  -  15:05

4.       15:15  -  15:50

5.       15:55  -  16:30

6.       16:35  -  17:10

 

A 2022. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák időpontjaiTovább >
Tisztelt Medgyessys Közösség!

Emberi Erőforrások Minisztere

 

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására, mivel új 5 éves vezetői ciklus kezdődik.

A pályázati kiírás letölthető innen: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=id7b9esyc5

Tisztelettel: Fekete JózsefTájékoztatni szeretnék mindenkit arról, hogy az intézmény intézményvezetői beosztásának ellátására 1 db pályázat érkezett Fekete József pályázótól a pályázati kiírásban megjelölt benyújtási határidőig.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (8) bekezdése alapján az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

 

A pályázat olvasható ezen a linken keresztül Intézményvezetői pályázat 2022 Fekete József

 

Tisztelettel:

Fekete József 

 

Tovább >
Korábbi hírek
A megjelenés sorrendjében a korábbi hírek listája, elöl a legkevésbé régi áll.

Tovább >
További hírek, hírarchívum >

Nyitólap

Hogyan kamatoztathatod a tehetséged?
igazgato_portre.jpgKöszöntöm Önöket/Benneteket iskolánk honlapján. Jó szívvel ajánlom az intézményünkről szóló információkat a 8. osztályos és a már érettségizett fiataloknak és minden kedves érdeklődőnek, akik kíváncsiak az iskolában folyó gimnáziumi oktatásra és az érettségire épülő OKJ-s szakképzéseinkre. WEB lapunkon közzétesszük képzési kínálatunkat és sok olyan információt, amit fontosnak tartunk az intézményünkről közölni.

Diák központú iskolánkban személyes odafigyelést, családias légkört biztosítunk. A tanár-diák kapcsolatunk alapja a szeretet, az odafigyelés, a bizalom és az együttműködés. Mindent tanítványaink szemszögéből nézve vizsgálunk és tervezünk. A diákjaink érzik, hogy az iskolánkban értük és általuk történik minden. Tovább >

igazgato_alairas.jpg
spacer