Belépés a KRÉTA digitális naplóba

kreta_enaplo.png

kreata_ugyintezes.png

Keresés diákjaink között

Eseménynaptár

Virtuális túra

virtualis_tura.jpg
Járja körbe iskolánkat virtuális túránk segítségével!

Virtuális túra start


Legfrissebb galéria

     Galéria megtekintése    |     További galériák

Videó galéria

Bemutatófilm megtekintése

Facebook

Mit kaptam a gimnáziumtól?

Volt osztályfőnökömtől a pszichológia, az irodalom és a történelem iránti érdeklődésem elmélyülését. Sorolhatnám még, de nemcsak a volt tanárokat, hanem mai napig kedves barátaimat, volt osztály-, vagy iskolatársaimat. A "Köszönöm!" igen kevés ehhez, egy baráti kacsintás talán több hálát és bizalmat érzékeltet: hát kacsintok!

MEZŐ FERENC, pszichológus

Hírek, aktualitások

Virtuális ballagás; valódi érettségi

2020-04-30;  17.00; E47,52 K21.6; Debrecen Holló László sétány 6.

 

Azt hiszem két hónappal ezelőtt egyikünk sem gondolta, hogy a világ mára olyan lesz körülöttünk, mint egy „Zs” kategóriás, világvégét vizionáló hollywoodi film. Azt sem gondoltuk, hogy a szerenád, a ballagás virtuális az érettségi pedig valódi lesz.
Most 17:00 óra van! Ebben a percben néznék a felsorakozott osztályokra. Ellenőrzés, vendégek, tanárok, diákok, díszítés, ruha, kellékek…Kész!
Büszkeséget, szeretet és elégedettséget érzek. A végzős évfolyam készen áll a ballagásra és az érettségire. Jelzek a stúdiónak, szólhat a csengő. Elindulunk a lépcsőn a „kicsik” ünnepi sorfala előtt, és a hangszóróból lágyan szól a „Ballag már a vén diák”.
A szülők büszkén, kíváncsian és türelmetlenül várnak az udvaron.
Esik, nem esik? De jó, hogy ezt vettem fel! Mondtam neki, hogy ne ezt vegye fel! Rendkívüli helyzet!
Nemzeti zászló, iskolazászló, tagozat zászló, vándorbot, vezetőség, tantestület, 12.A, B, C, D, E. Virág, tarisznya, magas sarkú, fényes lépő, fodrász, smink, készülődés.
Hát ez a koreográfia jóval könnyebb, mint a szalagtűző és pálya is hazai. Valami mégis más. Nem olyan, mint máskor.
Ebben a helyzetben nagyon kell valami motiváló, attitűdformáló, helyrebillentő, közösségkovácsoló gondolat.

 

Megvan, robban be az asszociáció, ez a tanmese a mi osztályunknak is segített.
„Az öreg zen mester és a fia
Élt egyszer egy öreg zen mester meg a fia. Egyik nap elszökött az egyetlen lovuk.
- Milyen balszerencse – mondták a szomszédok.
- Majd meglátjuk – mondta az öreg.
Két nap múlva hazatért a ló, és másik három vadlovat hozott magával.
- Milyen szerencse – mondták a szomszédok.
- Majd meglátjuk – mondta az öreg.
Másnap a fiú be akarta törni az egyik vadlovat, de leesett róla, és eltörte a lábát.
- Milyen balszerencse – mondták a szomszédok.
- Majd meglátjuk – mondta az öreg.
Pár hét múlva a hadsereg lerohanta a falut, és elvitték a háborúba az összes hadra fogható férfit. A mester fiát azonban a törött lába miatt otthon hagyták.
- Milyen szerencse, hogy pár hete elszökött a lovunk – mondta ekkor az öreg.”
Schrödinger (a macskás) azt mondja, hogy a megfigyelő pusztán már a megfigyeléssel is befolyásolja a valóságot.
A múlt ritkán pont olyan, mint amilyennek szeretnénk. A jövő ismeretlen. De a jelent megragadhatjuk, hogy a jövőt jó irányban befolyásoljuk.
Az biztos, hogy, ahol nagy a szükség ott közel a segítség is.
1851-től van érettségi és csak a háborús évek maradtak ki, tolódtak el. És milyen nagy formátumú emberek érettségiztek akkor, Szentgyörgyi, Szilárd Leó.
Ez mindenképp biztató.

Kedves Vendégeink!
Tisztelt Szülők, Rokonok, Barátok, Tanártársaim!
Kedves Ballagó Diákok!

A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium működésének 36. tanévében, az iskola történetének 32. ballagási ünnepségén nagy tisztelettel és megkülönböztetett szeretettel köszöntök mindenkit.
Erről beszélnék, mert ez a legfontosabb:
Emlékeztek még, hogy volt? Együtt sírtunk, együtt nevettünk éveken át, közösségé lettünk, megértettük a Mi jelentését és erejét, nyomot hagytunk, értéket teremtettünk. És most? Már ballagtok is. Így lett a Ti történetetek, a Mi közös ügyünk!
Rövidítenék és összefoglalnék (talán nem ázunk meg):
Tudjátok, hogy az életben kitartásra lesz szükség. Az egyéni boldogulás, de hazánk sorsa is attól függ, hogy polgárai milyen szakértelemmel és mennyi elhivatottsággal végzik munkájukat. Tartsátok mindig szem előtt, hogy összefogással, a többieket tiszteletben tartva segíthetjük egymást a mindennapi ügyekben és a nagy, nemes célok elérésében egyaránt.


TISZTELT SZÜLŐK!
A helyes világ építését szolgálja a gyermek számára a jó család, a diák számára jó iskola.
Köszönöm a megtisztelő bizalmat a tantestület, és az iskola valamennyi dolgozójának nevében. Köszönöm, hogy jól és eredményesen tudtunk együtt dolgozni.
Külön köszönettel tartozom az osztályfőnököknek.
Megköszönöm a Medgyessy tantestületének, az iskola valamennyi dolgozójának odaadó munkáját.

 

KEDVES BÚCSÚZÓ NEGYEDIKESEK!
Megtanultuk tőletek, hogy a diákok teremtik meg a jó tanárokat, és azt is, hogy a diák kíváncsi, jó szándékú és érdemes a tiszteletre. A tantestület nevében köszönöm nektek a sok érzelmi és szellemi élményt, a szakmai kihívásokat és lehetőségeket.
Kérem, hogy éljetek úgy, hogy ha „Húsz év múlva”, amikor a jövő már múlt lesz, és egy este, Kosztolányi Esti Kornéljához hasonlóan szembe jön veletek fiatalkori hasonmásotok, ne legyen szemrehányó a tekintete és ne legyen szégyellni valótok.

Van egy régi népi babona, talán már bölcsesség is miszerint, aki 2020-05-04-én kezdi az érettségit a 6-os szám alatt (Holló László sétány), az sikeres érettségit fog tenni.

Bocsánat majdnem elfelejtettem „Groot” most is azt üzeni, hogy „én vagyok Groot” és ebben tömören benne van minden. Kérem, ezt a tanácsot feltétlenül fogadjátok meg!

 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Hétfőn találkozunk!

 

Szeretettel és Tisztelettel:
Fekete József

 

 

Tovább >
Érettségivel kapcsolatos információk (2020. április 29.)

Tisztelt Érettségiző Diákok! Tisztelt Szülők!


2019/20-as írásbeli érettségi vizsgák forgatókönyve:


Emelt és középszint

Érkezés
Az érettségi vizsgán kötelező alkalomhoz illő módon, ünneplő ruhában megjelenni. Fokozottan kell figyelni a kulturális és szociális, udvariassági szabályok és a házi rend betartására.
Elektronikus úton minden érettségiző megkapta a vizsgabehívóját, mely tartalmazza a vizsga idejét, pontos helyszínét. Kérem, hogy ezt mindenki alaposan tanulmányozza. Ha valami nem egyértelmű, vagy a behívó nem érkezett meg, kérem, hogy a lenti telefonszámon vagy email címen a vizsgázó haladéktalanul jelezze.
Azoknak a tanulóknak a számára, akik valamilyen okból szóbeli vizsgát kell tenniük (pl. írásbeli mentesség miatt), külön értesítést fogunk küldeni.


Beléptetés
A lebonyolításnál (különösen a ki- és beléptetés, valamint a várakozás, sorban állás során) be kell tartani minden higiéniai, védő és a távolságra vonatkozó szabályt is (1,5m).

A vizsgára a rendkívüli helyzet miatt első héten 07:30 órától, 08:30 óráig lehet érkezni.
Második héten 06:30 órától, 07:30 óráig, illetve délutáni érettségi esetén 13:00 órától, 13:30 óráig lehet érkezni.

 

A bejáratnál kötelező kéz fertőtlenítés lesz és mindenki védő maszkot kap, amit azonnal fel kell venni - saját szabványos maszk és kesztyű is használható-.
Az új különleges helyzetre vonatkozó tankerületi eljárásrend alapján a megszokottól eltérő módon a csoportosulás elkerülése és a fokozott biztonsági szabályok betartása miatt, kötelező jelleggel a beléptetés 3 kapun keresztül fog megtörténni, az alábbi beosztás szerint:
1. Holló László sétány felőli főbejáraton a 12. A, B osztály tanulói, a külsős emelt szinten érettségiző tanulók és tanulói jogviszonnyal nem rendelkező tanulók ( abban az esetben, ha az emelt szintű vizsga iskolánkban van, iskolánk emelt szintű vizsgát tévő tanulói is ezen a kapun lépnek be).
2.  István út 61. felőli oldalsó bejáraton (kis székelykapu) a 12. D osztály tanulói.
3. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI felőli sportpálya távolugróhelyénél lévő nagykapun át, a porta udvar felőli bejáratán keresztül a 12. C, E osztály tanulói.
Különösen fontos, hogy a Holló László sétányon, a szerviz úton és egyéb beléptetési helyek környékén továbbra is tilos a csoportosulás. Ezért érkezéskor mindenkinek folyamatosan tartania kell a szociális távolságot. Ennek a távolságnak a betartását kordonokkal és a kordonokon elhelyezett távolságjelzésekkel segítjük.

skm_c25820042914430.jpg

 

Vizsga
A beléptetést követően haladéktalanul fel kell menni a vizsgaterembe a kijelölt útvonalon. A vizsgaterem padjain elhelyezett névjegykártya alapján a vizsgázó elfoglalja a helyét. Az igazgatói tájékoztatót követően a felügyelő tanár útmutatásai alapján, személyazonosság ellenőrzése után, el kell végezni, illetve folytatni kell a szükséges adminisztrációt.
Első héten 8. 30-tól 8. 40-ig, második héten 7. 30-tól 7. 40-ig igazgatói érettségi tájékoztató, melyet a vizsgateremben, a kijelölt vizsgahelyen ülve hallgatnak végig az érettségiző diákok.
A jogszabály alapján kötelező tájékoztatás minden teremben az iskolarádión keresztül fog történni. Az ülésrend garantálja a biztonságos szociális távolságot, ezért mindenkinek a vizsgateremben kijelölt helyén kell tartózkodnia. A biztonságos távolság miatt maszkot csak akkor kötelező viselni a teremben, ha a vizsgázó valamilyen ok miatt (pl. mosdó) elhagyja az ülőhelyét.

Több vizsgatárgy esetében is (a csatolt fájlnak megfelelően) a vizsgázó kötelessége biztosítani a vizsgán használható eszközöket (pl. számológép, atlasz, függvénytáblázat, szótár, tartalék íróeszközök). A vizsgán az evés és ivás a szabályzat alapján engedélyezett, de a járványveszély miatt nem ajánlott. Javasoljuk, hogy minden vizsgázó hozzon magával műanyag szemeteszsákot, amiben a vizsga során keletkezett személyes hulladékot gyűjti. A vizsgázók egymásnak  eszközöket, élelmiszert, zsebkendőt nem adhatnak át.

8. 45-től 8. 50-ig, illetve második héten 7. 45-től 7. 50-ig a feladatlapok kiosztása.
9. 00-tól, illetve a második héten 8. 00-tól, vagy 14. 00-tól a vizsga megkezdése.

Az írásbeli vizsgák egy vagy több feladatlapból állnak, lásd melléklet. Szünet (15 perc) csak az idegen nyelvi érettségi esetében van, az iskolaépület azonban ebben az esetben sem hagyható el.


A vizsga ideje alatt az épület semmilyen indokkal sem hagyható el. Az érettségi vizsga ideje alatt dohányzási lehetőség nincs. A kijelölt dohányzóhelyeken a vizsga előtt és után maximum 5 fő tartózkodhat. A vizsga teljes ideje alatt minden érettségiztető intézménynél ellenőrzést végez és segítséget nyújt a Közterület Felügyelet és a rendvédelmi szervek.
A vizsga a felügyelő tanár engedélyével felfüggeszthető (pl. mosdóhasználat), ezt jegyzőkönyvezni kell.


Kiléptetés
A vizsga befejezését követően ugyanezek a szabályok érvényesek. A csoportosulás elkerülése miatt mindenkinek a lehető legbiztonságosabb és leggyorsabb módon el kell hagynia a vizsga helyszínét. Sajnos nincs mód a hagyományos megbeszélésekre. Erre csak digitális módon lesz lehetőség.

Az írásbeli vizsgadolgozatok megtekintésének napjai:
2020. május 28-29. (12. A, D, E május 28-án, 12. B, C május 29-én).

 

Ha az érettségi vizsgákkal kapcsolatban kérdés merül fel, akkor levélben ( Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges ) vagy telefonon (06-30-4647-618) keresztül tudok tájékoztatást adni.

 

Mindenkinek további eredményes felkészülést kívánok!

 

Tisztelettel:

Fekete József

 

jpg Letölthető beléptetés

Tovább >
Érettségivel kapcsolatos információk (2020. április 26.)

Tisztelt érettségire készülő Diákok! Tisztelt Szülők!

 

Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár bejelentette (https://www.kormany.hu/), hogy az érettségi időpontja nem változott. Végleges, hogy a vizsga 2020-05-04-én kezdődik és az előzetesen meghirdetett (lásd melléklet) időbeosztás alapján kerül lebonyolításra.

 

Az érettségizőket haladéktalanul értesíteni fogjuk az érettségi vizsgával kapcsolatos esetleges további tudnivalókról és tennivalókról. Ezért kérem, hogy a KRÉTA rendszert, email fiókot, intézményi honlapot és facebook-ot mindenki fokozott érdeklődéssel figyelje.

Kérek minden érettségire készülőt, hogy alaposan tanulmányozza a csatolt mellékleteket!


A legfontosabb információk:

1.    A vizsgázók rövidesen megkapják a vizsga behívókat. Ezek a dokumentumok tartalmazni fogják az emelt és közép szintű vizsgák pontos helyszínét és időpontját az előzetesen leadott jelentkezések alapján. A dokumentumok csak digitális formában kerülnek kiküldésre.

 

2.    A közép szintű vizsgák kivétel nélkül iskolánkban kerülnek megrendezésre.

 

3.    Az emelt szintű vizsgák helyszínei a behívón feltüntetett debreceni középiskolák.

 

4.    A vizsgák az első héten 9 órától, a második vizsga héten 8, illetve 14 órától kerülnek megrendezésre. Vigyázat az időrendi táblázatban az emelt és közép szint vizsgái oszloponként, de egy táblázatban vannak feltüntetve.

 

5.    Csak írásbeli érettségi lesz, kivéve azoknál a tantárgyaknál, amelyeknek nincsen írásbeli része, illetve azoknál a diákoknál, akik mentességet kaptak az írásbeli alól.

 

6.    Szóbeli vizsgát kell szervezni, ha bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, (a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet). Testnevelés vizsgatárgyból szóbeli vizsgát kell szervezni.  Testnevelés vizsgatárgyból a középszintű szóbeli vizsga a vizsgáztató tanár mellett a vizsgabizottság legalább két tagja jelenlétében, a vizsgaidőszak bármely napján - a vizsgázó érettségi vizsgabeosztásának figyelembevételével - lebonyolítható.

 

7.    Vizuális kultúra vizsgatárgyból tett középszintű vizsga esetén a vizsgázó pontszámát az írásbeli vizsgarész alapján, gyakorlati vizsgarész nélkül kell megállapítani.

 

8.    A lebonyolításnál be kell tartani minden higiéniai, védő és a távolságra vonatkozó szabályt is (1,5m), azaz normál tanteremben legfeljebb 10 vizsgázó lehet.

 

9.    Az érettségi vizsgán kötelező alkalomhoz illő módon, ünneplő ruhában megjelenni. Fokozottan kell figyelni a kulturális és szociális, udvariassági szabályok és a házi rend betartására. Több vizsgatárgy esetében is (a csatolt fájlnak megfelelően) a vizsgázó kötelessége biztosítani a vizsgán használható eszközöket (pl. számológép, atlasz). A vizsgán az evés és ivás a szabályzat alapján engedélyezett, de nem ajánlott. A vizsgázók egymásnak  eszközöket, élelmiszert, zsebkendőt nem adhatnak át.


10. A vizsgára a rendkívüli helyzet miatt első héten 07:30 órától, 08:30 óráig lehet érkezni. Második héten 06:30 órától, 07:30 óráig, illetve délutáni érettségi esetén 13:00 órától, 13:30 óráig lehet érkezni.  A bejáratnál kötelező kéz fertőtlenítés lesz és mindenki védő maszkot kap, amit azonnal fel kell venni - saját szabványos maszk és kesztyű is használható-. A regisztrációt követően haladéktalanul fel kell menni a vizsgaterembe és a felügyelő tanár útmutatásai alapján, személyazonosság ellenőrzése után, el kell végezni a szükséges adminisztrációt. A jogszabály alapján kötelező tájékoztatás minden teremben az iskolarádión keresztül fog történni. Az ülésrend garantálja a biztonságos szociális távolságot, ezért mindenkinek a vizsgateremben kijelölt helyén kell tartózkodnia. A biztonságos távolság miatt maszkot csak akkor kötelező viselni a teremben, ha a vizsgázó valamilyen ok miatt (pl. mosdó) elhagyja az üllőhelyét.

 

11. Különösen fontos, hogy a Holló László sétányon továbbra is tilos a csoportosulás. Ezért érkezéskor mindenkinek folyamatosan tartania kell a szociális távolságot. A hatékony közlekedés érdekében kérek mindenkit, hogy ha valamilyen ok miatt szükséges az iskola belterületén várakozzon. A vizsga ideje alatt az épület semmilyen indokkal sem hagyható el. A vizsga befejezését követően ugyanezek a szabályok érvényesek. A csoportosulás elkerülése miatt mindenkinek a lehető legbiztonságosabb és leggyorsabb módon el kell hagynia vizsga helyszínét. Sajnos nincs mód a hagyományos megbeszélésekre. Erre csak digitális módon lesz lehetőség.

 

12. A középszintű írásbeli vizsgadolgozatok megtekintésének napjai: 2020. május 28-29. (12. A, D, E 28-án, 12.B, C 29-én).

 

 • Sajnos a rendkívüli körülmények miatt a szerenád és a ballagás nem tartható meg a hagyományok szerint. Abban bízunk, hogy a ballagást 2020-06-22.-én az évzáró ünnepséggel egy napon meg tudjuk rendezni, így zárhatnánk le méltó módon az érettségi időszakot.
 • A végzős osztályok osztályozó értekezletét digitális konferencia formájában 2020-04-30.-án  a törvényi előírásoknak megfelelően megtartjuk. Ekkor kerülnek lezárásra és véglegesítésre az osztályzatok, illetve eddig az időpontig kell az esetleg szükséges osztályozó vizsgákat lebonyolítani. Projekt tárgyak esetében a projekteket a szaktanároknak, digitálisan be kell adni legkésőbb eddig az időpontig.
 •  

  Ha az érettségi vagy szakmai vizsgákkal kapcsolatban kérdés merül fel, akkor levélben ( Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges ) vagy telefonon (06304647618) keresztül tudok tájékoztatást adni.

   

  Mindenkinek további eredményes felkészülést kívánok!

   

  Tisztelettel:

   

  Fekete József

   

   

  Kapcsolodó információk:

  pdf Egészségügyi ajánlás

  pdf Érettségin használható eszközök tantárgyanként

  pdf Vizsgaidőszak időrendje - Közép és emelt szintű érettségi

  pdf Vizsgatárgyak leírása

  pdf Vizsgázóknak szóló részletes tájékoztató

  pdf Tájékoztatás érettségi vizsgabehívóhoz 2020. május-június

  Tovább >
  Felvételi jegyzék 2020/2021 + Beíratkozási egységcsomag

  Tisztelt Felvételizők! Kedves Szülők!


  A Medgyessys közösség nevében gratulálunk a felvételi eredményhez! Sok sikert kívánunk a gimnáziumi tanulmányokhoz!

   

  A felvettek jegyzéke oktatási azonosítók alapján, tagozatonként felsorolva tartalmazza a felvett tanulók oktatási azonosító számait. A jegyzékben szereplő diákokat kérjük, hogy a beiratkozási egységcsomag dokumentumaiban leírtak alapján járjanak el.

   

  Bővebb információ: 06-52-413-326

   

  A felvételről vagy az elutasításról szóló határozatot postára adjuk legkésőbb 2020. április 30-ig.

   

  Azok a tanulók, akik nem nyertek felvételt a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (37. § (2) bekezdése alapján jogorvoslati eljárást kezdeményezhetnek, fellebbezést nyújthatnak be (az innen letölthető eljárás megindító nyomtatvány keresztül).

   

  Fel szeretnénk hívni a tanulók (gondviselők) figyelmét arra, hogy mindenféleképpen meg kell várni a Határozatot, amit postai úton fognak megkapni hamarosan.


  A fellebbezés benyújtására a - tanulónak, kiskorú esetén a szülőnek - tudomására jutásától számított 15 naptári nap áll rendelkezésre.

  A fellebbezés benyújtására jogosult a szülő, a törvényes képviselő, gyám, gondviselő.

  Egy kérelemben csak egy képzési terület jelölhető meg. A jogorvoslati kérelemhez csatolni kell a felvételről, vagy a felvétel elutasításáról szóló határozat fénymásolatát is.

  A kérelmet minden esetben a döntést meghozó intézményhez kell benyújtani, de a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója (Pappné Gyulai Katalin) részére kell címezni.

   

  A járványhelyzet miatt kérjük a beszkennelt fellebbezés és a hozzátartozó melléklet (határozat) elektronikus úton történő beküldését az  Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges  e-mail címünkre, vagy postai úton történő eljuttatását iskolánk címére: Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium (4031 Debrecen, Holló László stny. 6.).

   

  A fenntartó 2020. június 01-ig dönt a fellebbezésekről.


  pdf Felvettek jegyzéke

  doc Fellebbezéskor kitöltendő nyomtatvány: Eljárást megindító kérelem

   

   


  Beíratkozási egységcsomag:

   

  pdf Beiratkozás - Tájékoztató

   

  doc Kollégiumi jelentkezési lap

   

  doc Meggy-mag tájékoztató

      

   

  Tovább >
  Érettségivel kapcsolatos információk (2020. április 17.)

  Tisztelt érettségire készülő Diákok! Tisztelt Szülők! 

   

  Az Oktatási Hivatal honlapján elérhetővé vált a 2020. május-júniusi vizsgaidőszak lebonyolítására valamint a vizsgaidőszak rendjére vonatkozó 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet, az alábbi linkre kattintva:

  https://www.oktatas.hu/

   

  Kérek minden érettségire készülőt, hogy alaposan tanulmányozza a jogszabályt!

   

  Ha az információk alapján valaki módosítani szeretne a jelenleg érvényes érettségi jelentkezésén, akkor ezt megteheti az alábbi linkről letöltött formanyomtatvány kitöltésével. Ha valaki nem szeretne élni a módosítás lehetőségével, akkor ezzel kapcsolatban további teendő nincs (https://www.oktatas.hu/).

   

  A kitöltött nyomtatványt 2020-04-21-ig kell megküldeni az  Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges  címre. A beküldendő fájlt át kell nevezni (saját név_12_x_osztály.docx) formátum szerint.

   

  A döntést segítő háttér-információk:

   

  • A kormányrendeletben meghatározottak szerint az előrehozott, valamint érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsgák megszervezésére nem kerül sor, a benyújtott vizsgajelentkezéseket pedig az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hivatalból törli a kormányrendelet alapján, kivéve: a Vizsgaszabályzat 12. § (15)-(16) bekezdésében meghatározott vizsgákat, valamint a középiskola befejező évfolyamán tanulók szintemelő vizsgáit.
  • FIGYELEM! A fentiek szerinti vizsgák hivatalból történő központi törlése nem érinti a középiskola befejező évfolyamán tanulók szintemelő vizsgáit! Ha a végzős vizsgázó mégis töröltetni szeretné a szintemelő vizsgáját, akkor azt kérelmeznie kell.
  • A módosítás lehetősége tantárgyanként is értelmezhető.
  • Az őszi vizsgaidőszak vizsgái normál szóbeli vizsgarészt is tartalmazó vizsgák lesznek, amik valószínűleg nem az MFGMSZG-ben kerülnek megrendezésre.
  • Ha valaki kéri a vizsga törlését, vagy csak egyszerűen nem jelenik meg a vizsgán, ugyanazzal a következménnyel zárul. Ettől függetlenül fontos, hogy, aki lemondja/módosítja a vizsga jelentkezését, jelezze az iskola felé, mivel ez jelentősen befolyásolja a vizsga megszervezését. A Medgyessyben erre nem számítunk, hiszen a továbbtanulás feltétele a sikeres érettségi.
  • Azoknak  különösen fontos a formanyomtatvány kitöltése, akik emelt szintről közép szintre módosítanának, vagy idegen nyelvből közép helyett emelt szintű vizsgát szeretnének tenni.
   • Akik Idegen nyelv tárgyakból középszint helyett "emeltezni" akarnak, az írásbeli eredménye alapján, szóbeli rész nélkül is teljes értékű nyelvvizsgát és az emelt szintért járó plusz pontot kaphatnak.
   • A megkezdett, de a vizsgázónak fel nem róható okból nem befejezett nyelvvizsga, eredményes írásbeli vagy szóbeli része, felvételi esetén beszámítható a nyelvvizsgáért járó pontszám.

  • Ha valaki elhalasztja most az érettségi vizsgáját, akkor sincs akadálya, hogy a 13. évfolyamra, illetve OKJ képzésre jelentkezzen feltéve, hogy ősszel pótolja a most elmaradt vizsgát.
  • Projekt tárgyak esetében a projekteket be kell adni a megadott határidőkig.
  • Az írásbeli és az esetleges szóbeli vizsgák beosztásáról, a vizsga menetéről és a hatályos járványügyi intézkedésekről Tájékoztatást fogunk adni a megszokott csatornákon.
  • Sajnos a rendkívüli körülmények miatt a szerenád és a ballagás nem tartható meg. Keressük a lehetőséget arra, hogy egy későbbi időpontban ezt pótoljuk. A végzős osztályok osztályozó értekezletét digitális konferencia formájában 2020-04-30-ig  a törvényi előírásoknak megfelelően megtartjuk.

   

  Ha az érettségi vagy szakmai vizsgákkal kapcsolatban kérdés merül fel, akkor e-mailben ( Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges ) vagy telefonon (06304647618) keresztül tudok tájékoztatást adni.

   

  Tisztelettel:

   

  Fekete József

   

   „Good luck! And may the odds be ever in your favour. Hope, it is the only thing stronger than fear.”

  Tovább >
  Érettségivel kapcsolatos információk (2020. április 16.)

  Tisztelt érettségire készülő Diákok! Tisztelt Szülők!

   

  Ma 11:23 - kor Gulyás Gergely miniszter bejelentette (https://hirado.hu/), hogy milyen döntés született az érettségikkel kapcsolatban a kormányülésen. Ez a bejelentés a közvélemény általános, nagy vonalakban történő tájékoztatását szolgálja, de még nem a konkrét végrehajtandó jogszabály.

   

  Az érettségiről szóló rendelet várhatóan holnap (2020-04-17) jelenik meg a Magyar Közlönyben (https://magyarkozlony.hu/). Ebben lesznek a további pontosító részletek. Csak a jogszabály megjelenését követően tudunk a felmerült kérdésekre érdemi választ adni. Ezért a különböző internetes felületeken, fórumokon megjelenő írások, értelmezések legfeljebb csak véleménynyilvánításként értelmezhetőek.

   

  Az érettségizőket haladéktalanul értesíteni fogjuk az érettségi vizsgával kapcsolatos tudnivalókról és tennivalókról. Ezért kérem, hogy a KRÉTA rendszert, email fiókot, intézményi honlapot és facebook-ot mindenki fokozott érdeklődéssel figyelje.

   

  A legfontosabb iránymutató információk:

  1. Csak azok a diákok érettségizhetnek, akik most végeznek vagy már végeztek, azaz előrehozott érettségi, vagy alsóbb évfolyamosok által letenni kívánt szintemelő érettségi nem lesz.

  2. Csak írásbeli érettségi lesz, kivéve azoknál a tantárgyaknál, amelyeknek nincsen írásbeli része, illetve azoknál a diákoknál, akik mentességet kaptak az írásbeli alól.

  3. Az érettségik május 4-én kezdődnek.

  4. A lebonyolításnál be kell tartani minden higiéniai, védő és a távolságra vonatkozó szabályt is (1,5m), azaz normál tanteremben legfeljebb 10 vizsgázó lehet.

  5. Az érettségin való részvételről, illetve az őszi  vizsgaidőszakra történő halasztásról a vizsgázó dönthet (a későbbiekben meghatározott szabályok szerint és az engedélyezett  módon).

   

  Mindenkinek további eredményes felkészülést kívánok!

   

  Tisztelettel:

  Fekete József

  Tovább >
  Az év diák írója 2019 - Lázár Diána
  Kedves Diákok!

  Lázár Diána diákunk lett "Az év diák írója 2019" cím büszke birtokosa.

  Gratulálunk!

  Bővebben:


  Tovább >
  Tájékoztató érettségivel kapcsolatban
  Tisztelt végzős Diákok!

   "Maruzsa Zoltán Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelési államtitkára mai sajtótájékoztatóján bejelentette: az oktatási akciócsoport foglakozott az érettségi kérdésével, javaslatuk pedig az, hogy az érettségit úgy kell megszervezni, hogy a járványügyi helyzetnek és a felvételinek is megfeleljenek." 

  Sajtóhírek a bejelentés részleteiről ezeken a linkeken elérhetőek:

  (A kellő mértékű tájékozottsághoz több oldal megtekintése is ajánlott.)


  Fontos tény, hogy jelenleg ez csak egy javaslat, aminek az esetleges elfogadásáról és a megvalósítás részleteiről várhatóan jövő héten fog döntés születni.
  Ugyanakkor ez a javaslat kijelöl egy valószínű irányt, ami támpontot jelenthet a felkészüléshez. 
  Amint a konkrét döntés megszületik azonnal értesítünk mindenkit a részletekről.

  Tisztelettel:
  Fekete József
  Tovább >
  Jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke (2020)

  A honlapunkon megjelent felvételi jegyzék az ideiglenes sorrendet tükrözi. A végleges sorrendet a győri Felvételi Központ alakítja ki, amelynek eredményéről a tanulókat postán, illetve a honlapunkon keresztül értesítjük.

  A középfokú iskolába történő felvételi eljárás és beiratkozás rendjét szabályozó 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről alapján felhívjuk a figyelmet a felvételi eljárás legfontosabb időpontjaira és a szükséges teendőkre.
  A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium felvételi tájékoztatója (2019/2020-as tanév felvételi eljárása)

  A korábbi évek végleges felvételi ranglista irányszámai csak tájékoztató jellegűek, azokból messzemenő következtetéseket levonni nem lehet.


  Az ideiglenes rangsorok az elért összpontszámmal az oktatási azonosítók sorrendjében tanulmányi területenként letölthetők. Pontegyenlőség esetén pedagógiai programunk alapján jártunk el. Elutasítva (E) jelzést kapott a felvételiző beiskolázási tájékoztatónk szerint, ha a felvételi valamelyik elemét nem teljesítette.


  A jelentkezők közül a rangszám szerinti utolsó bejutott:

  kód tagozat 2019. 2018. 2017.

  0023

  tehetséggondozó képzés

  44.

  41.

  36.

  0030

  néptánc

  11.

  19.

  12.

  0031

  festő

  23.

  22.

  28.

  0032

  szobrász

  19.

  5.

  21.

  0033

  általános tantervű

  280.

  235.

  218.

  0053

  képző

  51.

  36.

  36.

  0063

  tánc

  32.

  27.

  26.

  0083

  angol

  82.

  68.

  57.

  0093

  német

  68.

  33.

  28.

   

  A jelentkezők felvételi jegyzékei alább letölthetőek:
  pdfTehetséggondozó (6 évf.), pdfÁltalános (4 évf.), pdfAngol (4 évf.), pdfKépzőművészeti (4 évf.), pdfTánc (4 évf.), pdfFestő (5 évf.), pdfSzobrász (5 évf.), pdfNéptánc (5 évf.) tagozat.

   

   

  A megfelelő linkre kattintva megtalálható az ideiglenes rangsor. A rangsorban a felvételiző tanulót az OM azonosító szám alapján lehet megtalálni (keresés: Ctrl+F billentyű). A felvételi részpontszámairól telefonon keresztül nem áll módunkban felvilágosítást adni, mivel ezt tiltja a személyiségi jogról szóló törvény és a titokvédelmi szabályok.
   
  2020. március 19-20. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

   

  2020. március 23. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.

   

  2020. április 6. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

   

  2020. április 8. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a Hivatal által meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak.

   

  2020. április 23. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

   

  2020. április 30. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

   

  2020. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

   

  2020. június 22-24. Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

  Tovább >
  További hírek, hírarchívum >

  Nyitólap

  Hogyan kamatoztathatod a tehetséged?
  igazgato_portre.jpgKöszöntöm Önöket/Benneteket iskolánk honlapján. Jó szívvel ajánlom az intézményünkről szóló információkat a 8. osztályos és a már érettségizett fiataloknak és minden kedves érdeklődőnek, akik kíváncsiak az iskolában folyó gimnáziumi oktatásra és az érettségire épülő OKJ-s szakképzéseinkre. WEB lapunkon közzétesszük képzési kínálatunkat és sok olyan információt, amit fontosnak tartunk az intézményünkről közölni.

  Diák központú iskolánkban személyes odafigyelést, családias légkört biztosítunk. A tanár-diák kapcsolatunk alapja a szeretet, az odafigyelés, a bizalom és az együttműködés. Mindent tanítványaink szemszögéből nézve vizsgálunk és tervezünk. A diákjaink érzik, hogy az iskolánkban értük és általuk történik minden. Tovább >

  igazgato_alairas.jpg
  spacer